'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Midlertidig botilbud

Har du et akutt boligbehov og ikke kan skaffe deg bolig på egen hånd, er kommunen forpliktet til å finne et midlertidig botilbud til deg. Barnefamilier, barn og unge skal tilbys et forsvarlig bosted. Det betyr blant annet at tilbudet ikke er hjemsted for rusmiddelmisbrukere.

Du trenger bolig i en nødssituasjon.

Tjenesten er gratis, men hvis du har råd til det, vil du kunne betale deler av husleien selv.

Denne tjenesten er lovpålagt.

Du kan ta kontakt med servicesenteret for å få mer informasjon om ordningen.

besøksadresse: Storgt 153

Tlf 35 54 70 00

Søknaden sendes til

NAV-kontoret skal behandle saken så snart som mulig. I saker som gjelder akutt, midlertidig bolig vil det ofte være nødvendig med saksbehandling i løpet av dagen.

Hvis NAV gir deg avslag på søknaden, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til NAV. Opprettholder NAV sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

Merknader

25.11.2008 15:21:52 22.08.2008 10:30:00
02.05.2010 10:05:20 22.08.2008 10:30:00

Eiendomsforvaltningen,

v/ virksomhetsleder

Postboks 128,

3901 Porsgrunn

postmottak@porsgrunn.kommune.no

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?