'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Kommunalt lån (sosiallån)

Som en form for økonomisk stønad kan sosialtjenesten gi lån.
De som midlertidig er ute av stand til å betale for sitt livsopphold slik som mat, klær, husleie og strøm, eller som trenger økonomisk hjelp i en vanskelig situasjon.
Grunnvilkåret for å få kommunalt lån er det samme som for økonomisk stønad forøvrig. Lån kan gis til den som ikke kan sørge for sitt livsopphold selv eller som trenger lån for å tilpasse seg en vanskelig livssituasjon. I tillegg skal det være sannsynlig at søker vil være i stand til å betale tilbake lånet.

Kommunen velger selv om økonomisk stønad skal gis i form av lån.

Ta kontakt med kommunen for å få hjelp til å søke om lånet.
Søknaden sendes til
Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.
Det vil bli fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter.
Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.
Merknader

29.03.2004 20:23:35 21.08.2008 03:00:00
23.10.2007 15:43:52 21.08.2008 03:00:00

NAV Porsgrunn.

v/  NAV-leder Grunde Grimsrud.

Postboks 1012.

3905 Porsgrunn.

Tlf 35 11 48 00.

postmottak@porsgrunn.kommune.no

nav.porsgrunn@nav.no

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?