'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Boligtilskudd til utbedring/tilpasning

Har du behov for en spesialtilpasset bolig, kan du søke kommunen om boligtilskudd for å dekke merkostnadene enten helt eller delvis. Tilskudd gis til mindre utbedringer av den boligen du har eller hvis du skal bygge eller kjøpe bolig. Har du fått støtte av Rikstrygdeverket til å anskaffe bil, kan tilskudd også gis til garasje. Det er også mulig å søke Husbanken om tilskudd til prosjektering og utredning i forkant.

Målgruppe er blant annet·

  • funksjonshemmede
  • sosialt vanskeligstilte

Det blir gjort en vurdering av dine spesielle behov for tilpasning og av husstandens samlede økonomi

Husbanken

Søknaden skal skrives på blankett HB 8.S.01. Blanketten får du fra kommunen eller fra lenken under.

  • Uttalelse om forventet inntektsutvikling over tid
  • Kopi av siste års ligningsutskrift
  • Oppgave over eventuell egenkapital (kontanter, bankinnskudd eller midler som kan frigjøres ved salg av bolig eller annet)
  • Sosialrapport, legeerklæring eller annen dokumentasjon på husstandens særlig vanskelige situasjon
     
Søknaden sendes til

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Kommunens klagenemnd er klageinstans. Klagen må sendes tre uker etter at du mottok vedtaket. Angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunn dette eventuelt med nye opplysninger.

Merknader

21.04.2009 21:31:08 19.08.2008 10:00:00
03.05.2010 15:29:48 19.08.2008 10:00:00

Kontaktperson:

Kjersti Dolva Christensen, Bygge- og eiendomsavdelingen

kjersti.dolva.christensen@porsgrunn.kommune.no

Tlf 35 54 74 96

Ansvarlig for tjenesten:

Bygge- og eiendomsavdelingen,

v/ virksomhetsleder Terje Madsen,

Postboks 128,

3901 Porsgrunn

Tlf 35 54 70 00

postmottak@porsgrunn.kommune.no

Besøksadr:

Rådhusgt 7

3915 Porsgrunn

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?