'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Uten ildsjeler slukner gløden

- Frivillighet er navet i hjulet. Samtidig er det også fyr på peisen eller varmen i huset. Det er selve sentralvarmen i landet vårt. For uten frivillighet blir landet vårt kaldere og hardere.

Porsgrunnspolitikerne Mahmoud Farahmand (H) og Oda Lilløy Buchanan-Andersen (SV) ble invitert opp på scenen under Svartdahls innlegg.Det sa Egil Svartdahl, kjent som «TV-pastor» i TV 2, på Frivillighetskonferansen i går. Han holdt et engasjert innlegg om frivillig arbeid og betydningen av frivillig innsats for Norge.

Porsgrunnspolitikerne Mahmoud Farahmand (H) og Oda Lilløy Buchanan-Andersen (SV) ble invitert opp på scenen under Svartdahls innlegg. De snakket inkludering og frivillighetens betydning i samfunnet, om Buchanan-Andersen engasjement i politikken og om Farahmands engasjement i innvandringsdebatten. De var enige om at uten frivilligheten fungerer ikke integrering.

Frivilligheten både tar og gir
Rune GerhardsenIdrettsleder og politiker Rune Gerhardsen holdt også et av kveldens hovedinnlegg. Han dro historier fra tidlig barndom, og om hva dugnad og frivillighet har betydd i livet hans. Han hadde betraktinger om utenforskap, og var opptatt av gleden ved å delta i frivillighet.

- Frivilligheten gir enormt til fellesskapet, men mot tro om det ikke gir aller mest til de som deltar, sa Gerhardsen.

Det er plass til flere
Organisasjonsrådgiver i Frivillighet Norge, Siriann Bekeng, fortalte at 61 prosent av befolkningen er frivillige minst en gang i løpet av et år. Ved hjelp av de frivillige skapes det store verdier. Estimert utgjør frivilligheten 72 milliarder i verdiskapning for Norge.

-  Stadig flere ønsker å være frivillige. Dersom noen kommer og sier at dugnadsånden er død, så er det bare tøys. Tallene sier noe ganske annet, sa Bekeng.

Hun er opptatt av at flere skal få muligheten til å delta i det frivillige. Hun pekte på at det kan være flere grunner til at folk ikke deltar. Det kan vanskelig å komme inn i lag og foreninger dersom man ikke kjenner noen fra før. Noen kan mangle et nettverk i utgangspunktet mens andre kan være nylig tilflyttet.

- Å engasjere mennesker i frivillighet kan være viktige elementer i inkludering og integrering, sa hun.

Frivillighet Norge har derfor laget en nettside der organisasjoner og foreninger med behov for frivillige kan søke etter frivillige, og de som ønsker å være frivillige kan finne oppdrag.

Se nettsiden frivillig.no her

Lokale innslag
Kjetil Haugersveen og Eidanger ILI løpet av kveldens program ble det også vist frem gode eksempler fra frivilligheten i Porsgrunn. Kjetil Haugersveen fra Eidanger IL,  fortalte om idrettslagets satsing på inkludering av rusmisbrukere og innvandrere. Av klubbens 700 medlemmer har 10 prosent rus- eller innvandrerbakgrunn.

Jarle Storebø fortalte om Knøttene gospelkor, Alf-klubben og Julaften for alle. Han mente frivillige initiativer ofte starter med en drøm.

Sara Schöffel, leder i Porsgrunn Røde Kors Ungdom, fortalte om bakgrunnen for oppstarten av ungdomskafeen Henrys Hus.

Trond Hannemyr, ansvarlig for Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival, fortalte hvor avhengige de er av deres frivillige hjelpere under festivalen. Oda Hestvik Larsen som har vært hjelper på festivalen siden 2010 fortalte om hennes motivasjon for å ta på seg en slik ubetalt jobb.

Anett Herbjørnsen og Hilde Hagen fra Helse- og aktivitetssentrene i Porsgrunn ga et lite innblikk i hva man kan gjøre på sentrene. Ved hjelp av frivillighet og andre aktører kan de tilby et bredt utvalg aktiviteter. Som eksempel viste de bilder fra et samarbeid mellom senteret på Borgehaven og Borgeenga barnehage.

Kunstneriske innslag
Kveldens kunstneriske innslag stod Kulturskolen for. De presenterte strykere, dans og sang på et høyt nivå. Det ga en fin ramme for arrangementet.

Vertskap
Kommunens utviklingssjef Ingrid Elisabeth Kåss ledet en fullsatt sal trygt gjennom arrangementet.

Flerkulturelt kontaktutvalg og Utvalg for barn, unge og kultur var ansvarlige for konferansen.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut