'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Ungdomsskolenes kretsgrenser endres

Det er vedtatt en endring av kretsgrensene mellom Kjølnes ungdomsskole og Vestsiden skole. Det betyr i praksis at 7. klasseelevene ved Grønli skole fordeles på 3 ungdomsskoler ved oppstart i 8. klasse til høsten.

Elever som bor på Sundjordet og Frednes starter på Vestsiden skole.

Porsgrunn har i dag fem ungdomsskoler. Elevtallet varierer fra 333 til 120 fra den største til den minste. Høsten 2015 er det foretatt en kartlegging av elevtallsutvikling og kapasitet.

Kartleggingen viste at det er stort press på arealene ved Kjølnes ungdomsskole. I dag er går det 330 elever ved skolen. Det er maksimal kapasitet ved skolen.

Vestsiden skole har på ungdomsskoletrinnet 122 elever. Skolen har derfor ledig kapasitet. Med dagens kompetansekrav for undervisningspersonalet er det utfordrende å dekke fagkretsene når elevtallet er lavt.

Utvalg for barn, unge og kultur har derfor vedtatt å endre kretsgrensene for å redusere presset på Kjølnes ungdomsskole og samtidig styrke Vestsiden skole både faglig og sosialt.

 Tollef Stensrud, kommunalsjef

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut