'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Tilbud om rådgiving til melk- og storfeprodusenter i år

10-timers rådgivingspakke til melk- og storfeprodusenter i Telemark 2018 - søk direkte hos Fylkesmannen i Telemark

Grovforetende husdyr, særlig melk- og kjøttproduksjon på storfe, har et spesielt fokus i Telemark i 2018. I fjor hadde Innovasjon Norge en rådgivingspakke til melk- og storfekjøttprodusenter. Tilbudet kunne ikke videreføres fra Innovasjon Norge i år, men Fylkesmannen i Telemark fortsetter med dette tilbudet i 2018.

Storfesatsing har som mål å øke storfekjøttproduksjon basert på lokale ressurser og tilbudet er et tiltak som kan bidra til å nå dette målet. Vi håper også at dette vil føre til at våre verdifulle kulturlandskapsområder blir holdt åpne ved beiting, og naturlige ressurser som ligger i beitearealer blir utnyttet bedre. Storfe skal minimum beite 8 uker i løpet av sommerhalvåret, (16 uker hvis det søkes om produksjonstilskudd).

Landbrukseiendommer der melk- og/eller storfekjøttproduksjon er eller vil kunne bli en vesentlig del av inntekten, kan det gis tilskudd til 10-timers rådgivingspakke (maks 10 000,-), med rådgiver fra godkjent fagmiljø som NLR, Nortura; TINE ogsv. Se oversikt over mulige rådgivere her.

De som ønsker å søke må ha hjemmel i landbrukseiendom, hvor det skal investeres. Eiendom bør være på 100 daa totalt eller ha minimum 25 daa dyrket areal.

Søknadsskjema kan lastes ned her, eller fra side til Fylkesmannen i Telemark.
Der ligger også mer informasjon om rådgivingspakke.
Utfylt skjema sendes direkte til Fylkesmannen i Telemark - fmtepost@fylkesmannen.no

Storfe

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut