'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Stort frammøte på næringslivsfrokost

Rund 60 personer fra forskjellige næringer i Porsgrunn hadde funnet vegen til Ælvespeilet i dag tidlig. Anledningen var en invitasjon fra ordfører om frokost kombinert med informasjon om hva som skjer på ulike arenaer i kommunen.

Ordfører Robin Kåss innledet på næringslivsfrokostFørst ut var direktør ved Herøya Industripark, Thor Oscar Bolstad. Han fortalte om industriparkens nye eiere, om organisering og om håpet for videreutvikling og investeringer i framtiden. Han har stor tro på at den nye eieren vil være positiv for parken.

Høgskolen i Sørøst-Norge
1. januar 2016 fusjonerte Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Buskerud. I dag utgjør de landets nest største statlige høyskole, og har fått navnet Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). Tidligere rektor ved Høgskolen i Telemark og prorektor ved den fusjonerte høgskolen, Nils Kristian Bogen, fortalte om sammenslåingsprosessen og hvor langt de har kommet. Han regner med at den nye organisasjonen skal være ferdig skrudd sammen 1. januar 2017.

Det er hard konkurranse om studentene. Bogen la vekt på at det er viktig at å få til en god utvikling av Campus Kjølnes, slik at studiested Porsgrunn blir et attraktivt sted å studere. Han snakket også om betydningen av å få universitetsstatus, noe den fusjonerte høgskolen jobber med.

Grenlands kollektivknutepunkt
Svein Ellingsen, Prosjektsjef i ROM Eiendom, fortalte om sitt selskap og om planene på Kammerherreløkka - Grenlands kollektivknutepunkt. ROM Eiendom AS er heleid av NSB. De eier og utvikler eiendommer over store deler av landet, hovedsakelig på og ved knutepunkter i byer og tettsteder, og langs jernbanetraséene. På Kammerherreløkka er det blant annet planer om et hotell med 123 rom.

Ellingsen tenkte høyt rundt det å bruke 4,5 milliarder for å få dobbeltspor til Skien. Dersom ikke Grenlandsbanen blir en realitet, stopper dobbeltsporet fra Vestfoldbanen 500 meter fra planlagt knutepunkt på Kammerherreløkka. Han mente det er fornuftig å samle alle gode krefter for å få Grenlandsbanen hit, men samtidig jobbe for bybane på eksisterende jernbanespor mellom Porsgrunn og Skien.

Ny næringsforening
Styreleder i den nyoppstartede Grenland Næringsforening, Hans Johan Dyring, fortalte om foreningens intensjoner og visjoner. Etableringen er et svar på et stadig ønske om en felles forening for Grenland. Blant annet har dette vært etterspurt av politikere, kommuner, fylket og virkemiddelapparatet. Medlemmene ser potensielle fordeler av en større og sterkere næringsforening i Grenland. Han fremhevet den åpenbare fordelen knyttet til en felles stemme fra næringslivet for eksempel i høringer.

Men rollen til foreningen kan også være å skape attraktive møteplasser, håndtere næringspolitiske saker, jobbe for mer næring til Grenland, være sekretariat for næringslivets interessegrupper, og arbeide strategisk for å utvikle regionens selvtillit som en av Norges beste regioner.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut