'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Skal bygge gang- og sykkelveg i Brevik

Prosjektet riksveg 354 Breviksbrua-Setrevegen starter opp 20. juni. Samtidig skal Brevikstunnelen rustes opp og stenger samme dato.

Skiens varaordfører Erik Næs, ordfører Robin Kåss og byggeleder Frank Lüdke i Statens vegvesen markerer med oransjemalt stripe i veibanen hvor sykkel- og gangfeltet på riksveg 345 kommer.Arbeidet skal ta 12 uker.

Torsdag var porsgrunnsordfører Robin Kåss, Skiens varaordfører Erik Næs (KrF) og byggeleder Frank Lüdke i Statens vegvesen på riksveg 354. De markerte at bypakka skal gjennomføre en rekke tiltak på strekningen fra Norcem til Trosvikvegen bru.

Et av de første tiltakene som skal utføres er å fjerne forbikjøringsfeltet i bakken fra Norcem til Furulund. I stedet skal gang- og sykkelveien bli bredere og sikres med kant ut mot veibanen. Dette illustrerer herrene med den oransje stripen i bildet.

- Dette er en viktig veg for næringstrafikken og lokalbefolkningen. Forholdene for myke trafikanter er særlig dårlige. Dette prosjektet skal gjøre det attraktivt å være syklist eller gående på strekningen. Ved å skille myke trafikanter og vegtrafikk gis også næringstrafikken bedre vilkår, sa ordfører Robin Kåss.

De to korte brevikstunnelene mellom Furulund og Trosvikvegen bru skal få ny og bredere gang- og sykkelvei. Tunnelen blir ikke bredere. Veibanen for bilistene blir smalere, slik at gang- og sykkelveien får plass til å bli bredere på den vestlige siden.

Det skal også settes opp ny lysarmatur i tunnelene.

Fjellet på utsiden av skal renskes, sprøytes med sement og får sikringsnett. Det blir også ryddet i trær og busker ellers på strekningen.

Skiens varaordfører Erik Næs, ordfører Robin Kåss og byggeleder Frank Lüdke i Statens vegvesen foran BrevikstunnelenBruk Grenlandsbrua!
Bilister på gjennomfart oppfordres til å velge E18 og Grenlandsbrua i anleggsperioden.

Informasjonsmøte
I anledning oppstart av prosjektet og stenging av tunnelen arrangeres det et informasjonsmøte på Brevik oppvekstsenter mandag den 6. juni kl. 18:00-20:00.

Ekstra busser
Bussrute M1 går langs strekningen som skal utbedres. I perioden hvor det jobbes i tunnelen må kollektivtilbudet legges om. M1 vil derfor kjøre via E18.

Rutebuss P8 vil kjøre som normalt. I tillegg blir det satt opp ekstra avganger med minibusser mellom Stathelle og Skjelsvik. Disse vil gå gjennom Brevik sentrum i begge retninger.

Fortsetter med Høgenheitunnelen
Når utbedringene ved Brevikstunnelen og Setrevegen er ferdig, starter arbeid med Høgenhei. Statens vegvesen jobber for tiden med å oppgradere 200 tunneler i hele landet. Alle tunneler på riksvegnettet som er over 500 meter skal utbedres. Høgenheitunnelen på riksveg 354 er en av disse. Den må stenge i totalt ti uker fra slutten av september til slutten av november 2016.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut