'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Ruster opp mot mobbing

Porsgrunn kommune ønsker å øke innsatsen mot mobbing i skolen. Nå etablerer de et eget beredskapsteam.

Karina Særvold, Mona Ryggetangen, Lena Stave-Düring, Tollef Stensrud, Catharina Waage, Anders Rambekk, Anita Hjorteseth, Cato Knudsen Beredskapsteamet mot mobbing skal være et sikkerhetsnett når skolens rutiner ikke er iverksatt eller ikke har ført frem.

Teamets oppgave blir å bistå elever, foresatte og skoler som opplever vanskelige mobbesaker.

Det skal også bistå foreldre/elever som opplever at de ikke får den hjelpen de har krav på eller trenger på skolen.

Det kan også være aktuelt å hjelpe der mobbeproblematikken ligger utenfor skoletiden.

Dessuten skal beredskapsteamet på bakgrunn av forskningsbasert kunnskap og praktiske erfaringer, bistå skolene med å sikre et godt psykososialt miljø for alle elever.

Teamet består av følgende personer

·        Cato Knudsen fra barnevernet,

·        Lena Stave-Düring fra Familiesenteret (skal lede teamet)

·        Karina Særvold fra spesialpedagogisk ressursteam

·        Catharina Waage fra PPT

·        Mona Ryggetangen, Helsesøster i Familiehelsetjenester

Anita Hjorteseth som er rådgiver innenfor kommunalsjefområdet Oppvekst er koordinator for arbeidet.

Beredskapsteamets mandat

1.               Teamet skal ta saker, men ikke overta saker.

2.               Kan bistå i mobbesaker som også ligger utenfor skoletid når mobbingen har stor innvirkning på skolesituasjonen.

3.               Virksomhetene følger prosedyrene i «Fra bekymring til handling» og håndterer lovverket i kap. 9a i Opplæringsloven.

4.               Teamet skal bistå skolene/foresatte/elever – i de tilfellene hvor skolens ordinære rutiner for å forebygge og håndtere mobbing ikke har fungert godt nok, eller der tiltak ikke er igangsatt.

5.               Teamet skal bidra til en felles forståelse om hva hovedutfordringen i saken dreier seg om.

6.               Teamet skal koordinere arbeidet med de sakene som meldes inn. Skolen utfører det konkrete arbeidet.

7.               Teamet skal kunne anbefale tiltak som vil kunne medføre flytting av ressurser/kompetanse internt i sektoren.

8.               Ved faglig uenighet skal rådmann konsulteres.

Hvem kan kontakte beredskapsteamet?

·        Elever

·        Foresatte

·        Skoler ved rektor og andre ansatte

·        Helsesøster

·        Barnevern

·        PPT

·        SLT

Slik melder du inn saker

·        Saker meldes koordinator for teamet på e-post eller telefon: Anita.hjorteseth@porsgrunn.kommune.no, tlf. 35 54 71 36 / 481 65 007

·        Melder gir en kort beskrivelse i stikkordsform:

o   hva gjelder det

o   hva er gjort

o   hva ønskes det bistand til

o   eventuelt annet

·        Koordinator avklarer hva som er gjort på skolen

o   hvem skolen/foreldrene har hatt kontakt med

o   er det fattet vedtak etter OL 9a, evn. info om OL 9a

·        Gir informasjon om hva som skjer videre

o   teamet kommer til å ha møte innen 48 timer

o   to i temaet tar saken videre

o   den som har meldt saken vil høre fra temaet innen tre dager

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut