'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Porsgrunn kommunes HMS-dag 2016

Rundt 90 ansatte hadde meldt seg på årets HMS-dag. Temaet for dagen var todelt. Den første delen omhandlet psykisk helse, mens den andre delen dreide seg om kommunikasjon og konflikthåndtering på arbeidsplassen.

På bildet fra venstre: HMS-sjef i Porsgrunn kommune Anne-Karin Nordmo, leder av Konfliktrådet i Telemark, Torhild Irene Jensen og IA-rådgiver Marte Aasen, IA-rådgiver ved NAV Arbeidslivssenter Marte Aasen- Vanlige psykiske plager som angst og depresjon er ofte årsak til sykefravær og uførhet. Vi ser også at konflikter på arbeidsplassen er en stadig økende årsak til sykefravær. Vi ønsker derfor å gi ledere og kolleger mer kunnskap om disse temaene, forteller HMS-sjef Anne-Karin Nordmo.

Nina Thunold Reime, koordinerende overlege i NAV Telemark og Marte Aasen, IA-rådgiver fra NAV Arbeidslivssenter snakket om hvordan vi skal møte arbeidstakere med lettere psykiske plager, og hvordan vi som ledere og kollegaer skal forholde oss til ansatte som sliter.

De fortalte at 30-50 % av den voksne befolkningen vil få en eller annen psykisk lidelse i løpet av livet.  Å se på arbeid som en del av behandlings-/ rehabiliteringsforløpet har betydning for den enkeltes mulighet til å komme tilbake til arbeid.

For de fleste mennesker vil arbeid gi opplevelse av mening, identitet, selvfølelse, mestring og sosial tilknytning. Forskning viser at arbeid er bra for den psykiske helsen, og viser seg å være viktig i tilfriskningsprosessen.

- Med mer kunnskap om psykiske lidelser og hvordan vi kan tilrettelegge arbeidsforholdene for de som sliter, kan vi bidra til å holde flere mennesker i arbeidslivet, sier Nordmo.

Kommunikasjon og konflikthåndtering på arbeidsplassen
Leder av Konfliktrådet i Telemark, Torhild Irene Jensen, snakket mye om kommunikasjon, motivasjon og konflikthåndtering.

Hun var opptatt av at kommunikasjon er mye mer enn det vi sier.

- På seg selv kjenner en ingen andre, sa Jensen.

- Vi har for eksempel forskjellig alder, kjønn, utdanning, personlige egenskaper, bosted, familiebakgrunn. Når man i tillegg kanskje har ulik dagsform, erfaring, livssituasjon, posisjon og jobberfaring, kan kommunikasjon være krevende, sa hun.

Hun ga mange gode råd til hvordan en skal få en bedre jobb hverdag med seg selv og andre. Hun fortalte blant annet at kritikk alltid dekker over et behov. Bak enhver frustrasjon gjemmer det seg behov, følelser og et ønske om at situasjonen skulle ha vært annerledes.

- Det er lov å være rasjonell. Telle til ti – og koble inn storhjernen. Du har selv ansvar for dine egne følelser. Det er ingen som irriterer deg - det er du som lar deg irritere.  Du kan ikke la andre styre hva du skal føle. Den som har makt over dine følelser har makt over deg, sa hun.

Hun oppfordret folk til å bli bedre lyttere, og ga noen gode råd i forhold til det. Hun var også innom Arbeidsmiljøloven, og stilte spørsmål om hvordan deltakernes arbeidsplass var rigget for konflikthåndtering.

- Dagen ga deltakerne en liten innføring i to store og viktige områder, vi håper råd og kunnskap blir tatt med på den enkelte arbeidsplass, slik at arbeidsdagen blir bedre for alle, sier Anne-Karin Nordmo.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut