'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Nå er tiden inne for å søke om midler fra nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom for 2017. Det er Barne-ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som lyser ut midlene. Søknadsfristen er 2. desember.

Alle søkere skal bruke direktoratets søknadsportal

Link til søknadsskjema

Viktige endringer i regelverket for tilskuddsåret 2017
Fra og med tilskuddsåret 2017 er det gjort en rekke viktige endringer i regelverket. Både nye og gamle søkere bør lese punktene under nøye, i tillegg til regelverket og veilederen.

Målgruppe
Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids-, og ferieaktiviteter.

Formål
Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Hvem kan søke
a) Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Det skal opplyses om hvilken kommune tiltakene hører inn under. Søknadene vurderes og prioriteres av de respektive kommunene.

b) Frivillige organisasjoner som arbeider for å gi et tilbud til barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer, kan søke direkte til Bufdir. Søknaden skal sendes av organisasjonens sentralledd. Det enkelte tiltaket må omfatte deltakere i målgruppen fra minimum 3 kommuner. Søknaden vil kun bli behandlet av Bufdir, og omfattes ikke av punkt a. Organisasjoner som søker og mottar tilskudd direkte vil ikke kunne motta midler til de samme tiltakene gjennom underliggende ledd ved søknad via kommunen. Med underliggende ledd menes her lokallag, regionalledd eller andre enheter som er styrt eller eid av sentralleddet.

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som
a) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter

b) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter

c) bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Rundskriv, veileder, søknadsprosess og årsplan
Søkere må sette seg inn i rundskrivet som regulerer tilskuddsordningen, veileder og søknadsprosess og årsplan.

Rundskriv, veileder og søknadsrutiner finner du her

Barnefattigdom kommunestatistikk 

Kontaktperson i Porsgrunn kommune:
Eventuelle spørsmål kan stilles til Janne Larsen, telefon 35 54 71 22/ 993 05 060

Søknadsfrist:
Søknadsfrist: 2. desember 2016

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut