'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Møtepapirer Utvalg for miljø og byutvikling

På grunn av tekniske problemer kan det være vanskelig å åpne dokumentene til møtet i Utvalg for miljø og byutvikling 29. august.

Om du trenger dokumentene til en sak kan du kontakte:

Sekretær for utvalget Åsne Rongved
E-post: asne.rongved@porsgrunn.kommune.no
Telefon: 35547447/ 97657085

Møteinformasjon

 • Tid: 29.08.2017 kl. 16:15
 • Sted: Rådhusgt. 7, kantina i 2. etg.
 • Befaringer:
  kl. 14.30 – Oppmøte i Bjørkegata 1, Brevik
  kl. 15.00 – Oppmøte i Blåveiskroken 35
  kl. 15.30 - Oppmøte i Torsbergvegen 46
 • Orienteringer:
  -Bypakka
  -Renovasjon i Grenland
  -Trafikksikkerhetstiltak 2018 og prioritering av midler

Sakene som skal til behandling er:

 • 65/17 Gbnr. 83/6, Bjørkegata 1 - Bruksendring, samt oppføring av sportsbod og carport – klage på administrativt vedtak
 • 66/17 Gbnr. 58/3 - Blåveiskroken 35 - Falleferdig låve - Klage på administrativt vedtak om sikring og tvangsmulkt
 • 67/17 Gbnr. 124/55, Torsbergvegen 46 - Riving av eksisterende byggverk og oppføring av nytt industribygg - Dispensasjonssøknader
 • 68/17 Gbnr. 51/220, Løkkebergvegen 28 - Garasje med boenhet – klage på vedtak fattet i politisk utvalg
 • 69/17 Gbnr. 68/241, Fjordgløttvegen 23 - Boligprosjekt - Mindre endring av plan – Klage på administrativt vedtak
 • 70/17 Gbnr. 59/57, Nystrandvegen 252 - Klage på administrativt vedtak
 • 71/17 Gbnr. 376/95, Mjølners veg 10 - Tilbygg og ombygging av garasje - Avslag på søknad om dispensasjon - Klage på administrativt vedtak
 • 72/17 Gbnr. 373/113, Breidablikkbakken - Klage på administrativt vedtak
 • 73/17 Gbnr. 200/4130, Porselensvegen 22 - Heisoppbygg på tak - Avslag på dispensasjonssøknad - Klage på administrativt vedtak
 • 74/17 Gbnr. 121/1919, Fredbo Alle - Tomannsbolig og carport – Klage på administrativt vedtak
 • 75/17 Gbnr. 32/2, Risøya - Nytt bygg – klage på vedtak fattet i politisk utvalg
 • 76/17 Klager på vedtak av reguleringsplan for Borgeskogen sør
 • 450/17 Gbnr. 43/80, ingen adresse - Oppretting av ny grunneiendom - Tillatelse
 • 451/17 UTGÅR
 • 452/17 Gbnr. 200/2000, Hydrovegen 19 - Kontorlokaler - Ferdigattest
 • 453/17 Gbnr. 46/1060, Vidsynvegen 22 - Tilbygg - Igangsettingstillatelse
 • 454/17 Gbnr. 32/22, Bjørkøya - Rive/nybygg bod - Igangsettingstillatelse
 • 455/17 Gbnr. 58/1 - Oppretting av ny grunneiendom - Boligtomt - Arealet merket 3 i søknaden - Tillatelse
 • 456/17 Melding om vedtak - dispensasjon - Gbnr. 27/140, Lajordet 39 - Riving
 • 457/17 Gbnr. 377/139 - Svømme- og idrettshall på Kjølnes - Rammetillatelse
 • 458/17 Gbnr. 22/239, Halvarpvegen 51 - Utvidelse av eksisterende flytebrygge - Tillatelse
 • 459/17 Gbnr. 381/4, Kleppvegen 6 - Tilsyn og ulovlighetsoppfølging – Stoppordre med øyeblikkelig virkning
 • 460/17 Gbnr. 200/2921, Sverresgate 21 - Bruksendring - Tillatelse
 • 461/17 Gbnr. 67/7, - Oppretting av ny grunneiendom som tilleggsareal til gbnr.
 • 67/122 - Tillatelse
 • 462/17 Gbnr. 123/192, Heigata 192 - Nybygg anneks til bolig - Tillatelse
 • 463/17 Gbnr. 60/501, Vestavegen 36 - Ny enebolig med garasje - Endring av plassering og utvidelse av garasje - Tillatelse
 • 464/17 Melding om vedtak - dispensasjon - Gbnr. 373/278, Fagerlivegen 10 - Bolig
 • 465/17 Gbnr. 200/1559, Langgata 34 – fasadeendring/bruksendring - tillatelse
 • 466/17 Gbnr. 200/2874, Sverdrupsgate 13 - Bruksendring - Fra tilleggsdel til
  hoveddel
 • 467/17 Gbnr. 1/98, Døvikmoen 8 - Veranda terrasse - Søknaden sendes i retur ubehandlet
 • 468/17 Gbnr. 49/175, Konvallvegen 27 - Tilbygg - Tillatelse
 • 469/17 Gbnr. 55/155, Fjordgata 15 - Oppføring av dagligvareforretning – Melding om delegert vedtak - avslag
 • 470/17 Melding om vedtak - dispensasjon - Gbnr. 121/124, Fredbovegen 26 - Tilbygg
 • 471/17 Gbnr.121/1808, Magnorvegen 28 - Støttemur 79
 • 472/17 Gbnr.27/177, Bjønnesvegen 375- Tilbygg 79
 • 473/17 Gbnr. 200/3211, Vestregata 18 – Bruksendring, etablering av 2 boenheter, tilbygg - Tillatelse
 • 474/17 Gbnr. 23/2, Mørjevegen 146 - Riving av bryggerhus - Tillatelse
 • 475/17 Gbnr. 200/1861, Norrønagata 8 – Enebolig - Fasade og bruksendring - Tillatelse
 • 476/17 Gbnr. 60/14, Hvalenvegen 28 - Terrenginngrep og støttemur – Søknad sendes i retur ubehandlet
 • 477/17 Gbnr. 53/235, Lyngvegen 79 A-F og 81 A-H - Fasadeendring og tilbygg - Tillatelse
 • 478/17 Gbnr. 83/3, Bjørkegata 7 - Tilbygg - Tillatelse
 • 479/17 Gbnr. 27/322, Bjønnesvegen 716 - Fradeling av grunneiendom - Tillatelse
 • 480/17 Gbnr. 83/6, Bjørkegata 1 - Søknad om dispensasjon fra formålet i kommuneplanens arealdel og fravik fra tekniske krav – Administrativt vedtak
 • 481/17 Gbnr. 68/241, Fjordgløttvegen 23 - Boligprosjekt - Riving av eksisterende bygningsmasse - Igangsettingstillatelse
 • 482/17 Gbnr. 46/1064, Vidsynvegen 25 - Riving av eksis. bolig og oppføring av ny enebolig med sekundærleilighet - Tillatelse
 • 483/17 Ny E18 – Forberedende sprengningsarbeider i dagsonen i den søndre delen av Kjørholttunnelen- søknad om dispensasjon
 • 484/17 Gbnr. 67/178, Kikutvegen 9 - Påbygg - Tillatelse
 • 485/17 Gbnr. 200/3199, Vestregate 4 - Takterrasse - Igangsettingstillatelse
 • 486/17 Gbnr. 83/117, Blekebakkvegen 39 - Tilbygg til bolig - Rammetillatelse
 • 487/17 Gbnr. 3/60, Kvestadåsen 36 - Endring av adkomst -Tillatelse
 • 488/17 Gbnr. 46/532, Flåttenlia 19 - Oppretting av ny grunneiendom - Tillatelse
 • 489/17 Gbnr. 123/743, Klyvejordet - Sykehjem - Igangsettingstillatelse for oppføring av støyskjerm
 • 490/17 UTGÅR 80
 • 491/17 Gbnr. 69/4, Hillsveg 30 - Riving av bygg - Tillatelse
 • 492/17 Gbrn. 200/3992, Norrønagata 26 - Bruks- og fasadeendring, svømmebasseng - Endringstillatelse
 • 493/17 Gbnr. 82/454 og 89, Chrystiesgate 11 - Brevik oppvekstsenter - Igangsettingstillatelse nr.2
 • 494/17 Gbnr. 60/521, Vestavegen - To stk. firemannsboliger - Ny plassering av uteboder og trapper, og ny avkjørsel – Tillatelse til deler av tiltaket
 • 495/17 Gbnr. 61/238, Brånanvegen 35 - Pipe - Tillatelse
 • 496/17 Gbnr. 121/124, Fredbovegen 26 - Tilbygg hobbyrom/garasje - Tillatelse
 • 497/17 Gbnr. 22/202, Bukkøya 11 - Tilbygg fritidsbolig - Tillatelse
 • 498/17 Gbnr. 60/522, Vestavegen - Oppføring av 9 stk. kjedehus med tilhørende carport og sportsbod - Tillatelse
 • 499/17 Gbnr. 121/469, Ekelundvegen 4-Tak over inngangsdør
 • 500/17 Gbnr. 200/2585, seksjon 7, Storgata 187 - Bruksendring fra næring til bolig- Tillatelse
 • 501/17 Utgår
 • 502/17 Melding om vedtak - dispensasjon - Gbnr. 83/66, Trosvikvegen 41 - Tilbygg og bruksendring
 • 503/17 Gbnr. 22/6, Langangsvegen 241 - Bruksendring fra sjøbu til forsamlingslokale med tilhørende boenhet samt fasadeendring -Tillatelse
 • 504/17 Gbnr. 46/883 og 46/422, Njålsveg 4 og 6 - Oppføring av boliger med garasjeanlegg – Innvilget
 • 505/17 Gbnr. 200/1060, Helleberggata 21 – Bruksendring og bygningsmessige endringer - Tillatelse
 • 506/17 Gbnr. 39/6, Bergsbygdavegen 464 - Oppretting av grunneiendom - Dispensasjonssøknad - Innvilget
 • 507/17 Gbnr. 27/177, Bjønnesvegen 375 - Tilbygg fritidsbolig - Tillatelse
 • 508/17 Gbnr. 121/507, Fredbobakken 2 – Tilbygg/Fasadeendring bolig - Tillatelse
 • 509/17 Gbnr. 52/195, Steinringen 21 - Bruksendring - Tillatelse
 • 510/17 Gbnr. 42/19, Røtuabakken 25 - Tilbygg - Tillatelse
 • 511/17 Gbnr. 373/278, Fagerlivegen 10 - Oppretting av ny grunneiendom - Tillatelse
 • 512/17 Gbnr. 373/278, Fagerlivegen 10 - Ny bolig og garasje - Rammetillatelse
 • 513/17 Gbnr. 200/2832, Sundjorgata 29 - Fasadeendring - Sendes i retur ubehandlet
 • 514/17 Vedtatt reguleringsplan (detaljregulering) for Del av Osebakken, området Gamle Teknikeren-Linnajordet - Klage på vedtak avvises
 • 515/17 Gbnr. 56/12, Hydrovegen 67 - Skilt - Tillatelse
 • 516/17 Gbnr. 382/86, Svinholtvegen 20 - Forstøtningsmur og fylling - Tillatelse
 • 517/17 Gbnr. 7/26, Bjørkedalsvegen 310 - Tilbygg - Rammetillatelse
 • 518/17 Gbnr. 33/31, Dåpan 15 – Vinterhage – Dispensasjonssøknad - Avslag
 • 519/17 Gbnr. 32/71, Bjørkøya 304 - Rive/nybygg fritidsbolig - Rammetillatelse
 • 520/17 Gbnr. 25/41, Auenlandet 151 - Utvidelse av fritidsbolig - Rammetillatelse
 • 521/17 Gbnr. 51/220, Løkkebergvegen 28 - Garasje med boenhet – Opphevelse av vedtak datert 26.04.2017
 • 522/17 Gbnr. 27/140, Lajordet 39 - Rive eksisterende fritidsbolig - Tillatelse
 • 523/17 Gbnr. 200/695, Gamlevegen 1 - Etablering av to takvinduer i skråtak mot øst - Tillatelse på vilkår
 • 524/17 Gbnr.373/231, Furubakken 6 - Bruksendring av loftetasje på garasje - Søknad sendes i retur ubehandlet
 • 525/17 Gbnr. 46/1042, Vidsynvegen 15 - Tilbygg - Tillatelse
 • 526/17 Gbnr. 123/246, Hovlandvegen 14 - Tilbygg/mur – Tillatelse med dispensasjon
 • 527/17 Gbnr. 46/574, Smihaugvegen 20 - Tilbygg bolighus/ ny leilighet i underetasje - Tillatelse
 • 528/17 Gbnr. 70/10, Friervegen 111 - Tilbygg til eksisterende enebolig - Endringstillatelse
 • 529/17 Gbnr. 121/1725, Melkevegen 4 - Tilbygg - Endringstillatelse
 • 530/17 Gbnr. 46/590, Vipevegen 39 - Tilbygg til eksisterende enebolig - Igangsettingstillatelse
 • 531/17 Gbnr. 123/5 - Endring av grunneiendom - Tillatelse - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 26.5
 • 532/17 Gbnr. 60/511, Vestavegen 59 - Tomannsbolig - Tillatelse
 • 533/17 Gbnr. 121/469, Ekelundvegen 4 - Tak over inngangsparti -Tillatelse
 • 534/17 Gbnr. 46/527, Flåttenlia 31 - Fasadeendring - Tillatelse
 • 535/17 Gbnr. 32/1, Bjørkøya tomt F 7-2 - Oppretting av ny grunneiendom - Tillatelse
 • 536/17 Gbnr. 35/200, Seivallvegen 46 - Rive sommerstue/tilbygg fritidsbolig og utvide veranda - Tillatelse
 • 537/17 Gbnr. 200/4137, Grønlivegen 28 - Forstøtningsmur - Tillatelse
 • 538/17 Gbnr. 32/1 - Bjørkøya F 17-4 og F 17-5 - Oppretting av 2 nye grunneiendommer - Tillatelse
 • 539/17 Gbnr. 123/5, Endring av grunneiendom - Tillatelse
 • 540/17 Gbnr. 27/209, Bjønnesvegen 592 - Utvidelse av veranda med carport og pumpehus under - Tillatelse m/dispensasjon.
 • 541/17 Gbnr. 200/4069, Kammerherreløkka - Nytt bygg – Igangsettingstillatelse 2 - Fundamentering
 • 542/17 Gbnr. 50/71, Tveitanlia borettslag i Sleipnersveg - Oppføring av rekkegarasje – Melding om vedtak - Innvilget
 • 543/17 Gbnr. 31/108, Siktesøya 160 - Tilbygg - Melding om vedtak - Godkjent
 • 544/17 Gbnr. 24/5, Mørjevegen 333 - Riving av fritidsbygning - Tillatelse
 • 545/17 Gbnr. 61/308, Titanvegen 35 - Tilbygg - Tillatelse
 • 546/17 Gbnr. 76/36, Sementvegen 8 - Bruksendring av del av kjellerrom- Tillatelse
 • 547/17 Gbnr. 25/2, Auenlandet 19 - Fradeling av tomt - Dispensasjonssøknad - Innvilget
 • 548/17 Gbnr. 33/239, Dåpan 54 - Tilbygg - Melding om vedtak - godkjent
 • 549/17 Gbnr. 32/21, Seivall Seilsenter - Riving og tilbygg - Melding om vedtak - godkjent
 • 550/17 Gbnr. 123/205, Krokvegen 14 A - Tilbygg - Melding om vedtak - godkjent
 • 551/17 Gbnr. 82/73, Setrevegen 32 – Veranda – Dispensasjonssøknad - Innvilget
 • 552/17 Gbnr. 33/197, Oksøya 114 – Tilbygg – Dispensasjonssøknad - Innvilget
 • 553/17 Gbnr. 39/73, Bergsbygdavegen 521 – Tilbygg – Dispensasjonssøknad – Innvilget med vilkår
 • 554/17 Gbnr. 60/516, Vestavegen 31 - Endring av gitt tillatelse - Tillatelse
 • 555/17 Gbnr. 200/839, Grensegata 22 - Oppføring av erstatningsbolig - Rammetillatelse
 • 556/17 Gbnr. 80/221, Hoffmannsgate 4 - Mulig ulovlige byggetiltak - Pålegg om stans med øyeblikkelig virkning
 • 557/17 Gbnr. 200/2827, Sundjordgata 2 – Garasje - Endring av gitt tillatelse - Tillatelse
 • 558/17 Gbnr. 83/98, Lisabakken 14 - Utvidelse av eksisterende veranda - Tillatelse
 • 559/17 Gbnr. 46/1065, Vidsynvegen 27 - Garasje - Utgår
 • 560/17 Gbnr. 46/1065, Vidsynvegen 27 -Endring av Garasje - Tillatelse
 • 561/17 Gbnr. 121/1919, Fredbo Alle - Tomannsbolig og carport - Igangsettingstillatelse 2
 • 562/17 Gbnr. 58/482, – Ny enebolig – Dispensasjonssøknad fra best. om maks gesimshøyde – Innvilget
 • 563/17 Gbnr. 200/1261, Fredneskroken 7 - To nye kjedehus - Igangsettingstillatelse
 • 564/17 Gbnr. 200/1300, Kirkebakken 26 - Østre Porsgrunn kirke - Oppføring av ny kirke – Igangsettingstillatelse for deler av tiltaket
 • 565/17 Gbnr. 15/27, Markavegen 853 – Rive eksisterende, samt oppføring av ny garasje - Tillatelse
 • 566/17 Gbnr. 200/1159, Jernbanegata 15 - Skilt - Tillatelse
 • 567/17 Gbnr. 53/250, Blåbærsvingen 3, 5, 7, 9 - Rehabilitering av baderom - Tillatelse
 • 568/17 Gbnr. 60/51, Hvalenvegen 15 A - Tilbygg - Tillatelse
 • 569/17 Gbnr. 60/75, Løvsjø terrasse 6 - Tilbygg - Tillatelse
 • 570/17 Gbnr. 46/642, Håndverksvegen 1 - Påbygg - Ferdigattest
 • 571/17 Gbnr. 60/484, Kotøyvegen 31- Garasje - Dispensasjonssøknad -Innvilget
 • 572/17 Gbnr. 375/95, Tårnfjellvegen 26 – Basseng- Dispensasjonssøknad -Innvilget
 • 573/17 Gbnr. 52/342, ingen adresse - Ulovlighetsoppfølging - Stoppordre med
 • øyeblikkelig virkning
 • 574/17 Gbnr. 200/2017, Rolighetsvegen 11 - Installasjon av brannalarmanlegg - Eramet, Ovn 11 - Tillatelse
 • 575/17 Gbnr. 10/1 m.fl., Bjørkedalsvegen 426 – Fradeling - Dispensasjonssøknad – Innvilget
 • 576/17 Gbnr. 375/95, Tårnfjellvegen 26 - Basseng - Tillatelse
 • 577/17 Gbnr. 80/72, Torgbakken 8 - Installering av boligsprinkling - Tillatelse
 • 578/17 Gbnr. 80/101, Trosvikvegen 59 - Installasjon av boligsprinkling - Tillatelse
 • 579/17 Gbnr. 80/73, Torgbakken 10 - Innstallering av boligsprinkling - Tillatelse
 • 580/17 Gbnr. 376/151, Torvgardvegen 9 - Bruksendring - Tillatelse
 • 581/17 Gbnr. 55/372, Olav Bjaalands gate 6 - Garasje - Tillatelse
 • 582/17 Gbnr. 55/155, Fjordgata 15 - Oppføring av dagligvareforretning - Dispensasjon - Innvilget
 • 583/17 Gbnr. 60/512, Vestavegen 23 - Bolig - Dispensasjon - Godkjent
 • 584/17 Gbnr. 35/136, Sagbakkvegen 87 - Tilbygg - Melding om vedtak - Godkjent
 • 585/17 Gbnr. 69/600, 69/12, 69/114, Pans veg 3 - Midlertidig adkomst til gbnr. 69/619 - dispensasjonssøknad - innvilget.
 • 586/17 Gbnr.200/2321, Smedgata 2 - tilbygg - dispensasjonssøknad - innvilget
 • 587/17 Gbnr. 35/33, Sagbakkvegen 57 - Veksthus og platting - dispensasjonssøknad - innvilget.
 • 588/17 Gbnr. 68/203, Eikelia 6 - Tilbygg bolig - Tillatelse
 • 589/17 Gbnr. 31/108, Siktesøya 160 - Tilbygg fritidsbolig - Tillatelse
 • 590/17 Gbnr. 33/197, Oksøya 114 - Tilbygg fritidsbolig og rive/nybygg bod - Tillatelse
 • 591/17 Gbnr. 65/36, Gravavegen 47 B – Tilbygg/påbygg bolig - Tillatelse
 • 592/17 Gbnr. 1/59, Bergsbygdavegen 105 - Hagemur, forstøtningsmur og pumpehus - Dispensasjonssøknad – Innvilges
 • 593/17 Gbnr. 200/1463, Knarrdalsgate 14 - Tilbygg/bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel
 • 594/17 Gbnr. 33/51, Søndre Maiensveg 131 B - Arealoverføring - Dispensasjon - Godkjent
 • 595/17 Gbnr. 33/418, Søndre Maiensveg 131 A - Arealoverføring – Dispensasjon - Godkjent
 • 596/17 Gbnr. 33/286, Søndre Maiensveg 135 - Arealoverføring - Dispensasjon - Godkjent
 • 597/17 Gbnr. 33/187, Søndre Maiensveg 135 - Arealoverføring 7 Grensejustering - Dispensasjon - Godkjent
 • 598/17 Gbnr. 200/2514, Storgata 122 - Ombygging - Dispensasjon - Innvilget
 • 599/17 Gbnr. 121/362, Fredbo allé 11 - Utvidelse av veranda - Tillatelse
 • 600/17 Gbnr. 403/2, - Oppretting av ny grunneiendom som tilleggsareal til gbnr.
 • 56/105 - Tillatelse
 • 601/17 Gbnr. 68/104, Tyribakken 7 - Bruksendring fra kjeller til oppholdsrom - Tillatelse
 • 602/17 Gbnr. 83/117, Blekebakkvegen 39 - Tilbygg bolig - Igangsettingstillatelse
 • 603/17 Gbnr. 200/3213, Vestregata 21 - Oppføring av skilt for Vitus apotek - Tillatelse
 • 604/17 Gbnr. 49/150, Rådyrvegen 65 - Riving av brannskadet enebolig - Tillatelse
 • 605/17 Gbnr. 200/1044, Helleberggata 2 - Tilbygg veranda og verandadør - Avslag
 • 606/17 Gbnr. 51/288, Haugarvegen 7 - Påbygg - Dispensasjon
 • 607/17 Gbnr. 27/85, Bjønnes-Solvika 146 - Oppføring av tilbygg på eksisterende fritidsbolig - Dispensasjon - Godkjent
 • 608/17 Gbnr. 56/196, Frierbakken 3 - Rive garasje samt oppføring av tilbygg, utvidelse av terrasse og sette inn/endre vinduer - Tillatelse
 • 609/17 Utgår 86
 • 610/17 Gbnr. 10/1, Bjørkedalvegen 496 - Oppretting av ny grunneiendom - Tillatelse
 • 611/17 Gbnr. 50/151, Tveitanvegen 77 - Gjenvinningsstasjon - Igangsettingstillatelse 2
 • 612/17 Gbnr. 39/6, Bergsbygdavegen 464 - Oppretting av to nye grunneiendommer - Tillatelse
 • 613/17 Gbnr. 27/85, Bjønnes-Solvika 146 - Oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsbolig - Tillatelse
 • 614/17 Gbnr. 9/6, Bjørkedalsvegen 428 - Fradeling av kårbolig - Dispensasjonssøknad -Innvilget
 • 615/17 Gbnr. 54/78, Raskenlundvegen 44 - Tilbygg - Tillatelse
 • 616/17 Gbnr. 374/196, Løavegen 16 - Tilbygg bolig - Tillatelse
 • 617/17 Gbnr. 35/21, Seivall Seilsenter - Rive/nybygg uthus, utvidelse av eksisterende betongplatting og nytt skjermtak over deler av platting - Tillatelse
 • 618/17 Venter på tilleggsdokumentasjon før tiltaket er OK
 • 619/17 Gbnr. 33/418, Søndre Maiensveg 131 A - Arealoverføring - Tillatelse
 • 620/17 Gbnr. 33/51, Søndre Maiensveg 131 B - Arealoverføring - Tillatelse
 • 621/17 Gbnr. 33/187, Søndre Maiensveg 135 - Arealoverføring - Tillatelse
 • 622/17 Gbnr. 39/73, Bergsbygdavegen 521 – Rive bod/utedo samt oppføring av tilbygg - Tillatelse
 • 623/17 Gbnr. 33/286, Søndre Maiensveg 135 - Arealoverføring - Tillatelse
 • 624/17 Gbnr. 49/197, Flåtten Terrasse 3 B - Oppføring av dobbelgarasje - Dispensasjon - Godkjent
 • 625/17 Gbnr. 124/30, Tjernløkka 2 - Flytte innkjørsel - Avkjøringstillatelse
 • 626/17 Gbnr. 1/59, Bergsbygdavegen 105 - Hagemur, forstøtningsmur og pumpehus - Tillatelse
 • 627/17 Gbnr. 373/206, Vesterlivegen 19 - Støttemur - Tillatelse
 • 628/17 Gbnr. 51/288, Haugarvegen 7 - Påbygg - Dispensasjon - Godkjent
 • 629/17 Gbnr. 32/69, Bjørkøya 301 - Oppføring av ny fritidsbolig - Tillatelse
 • 630/17 Gbnr. 50/151, Tveitanvegen 77 - Oppretting av ny grunneiendom - Tillatelse
 • 631/17 Gbnr. 49/197, Flåtten Terrasse 3 B - Oppføring av dobbelgarasje - Tillatelse
 • 632/17 Gbnr. 43/272, Glimmervegen 31 – Riving av eksisterende og oppføring av ny garasje med takterrasse - Tillatelse
 • 633/17 Gbnr. 200/1898, Olavsgate 16 - Tilbygg - Tillatelse
 • 634/17 Gbnr. 82/454 og 89, Chrystiesgate 11 - Brevik oppvekstsenter - Igangsettingstillatelse nr.3
 • 635/17 Gbnr. 38/77, Sagbakkvegen 156 - Tilbygg fritidsbolig - Tillatelse
 • 636/17 Gbnr. 382/33, Øvre Liane 57 - Paviljong Borge skole - Endring av gitt tillatelse
 • 637/17 Gbnr. 3/1, Kvestadkollen - Oppretting av ny grunneiendom - Tillatelse
 • 638/17 Gbnr. 38/64, Sagbakkvegen 113 – Tilbygg fritidsbolig - Tillatelse
 • 639/17 Gbnr. 35/136, Sagbakkvegen 87 - Tilbygg til eksisterende fritidsbolig samt rive bod - Tillatelse
 • 640/17 Gbnr. 60/513, Vestavegen 25 - Enebolig med tilhørende garasje - Endringstillatelse
 • 641/17 Gbnr. 27/149, Lajordet 79 - Tilbygg fritidsbolig - Tillatelse
 • 642/17 Gbnr. 22/116, Myrhaugvegen 33 - Garasjestørrelse - Dispensasjon fra reguleringsplan - Innvilget
 • 643/17 Gbnr. 46/682, Brekka 26 – Ombygging/Tilbygg og fasadeendring av eksisterende bolig - Rammetillatelse
 • 644/17 Gbnr. 58/482, Ingen adresse - Ny enebolig med garasje - Tillatelse
 • 645/17 Gbnr.200/2321, Smedgata 2 - Tilbygg og fasadeendring - Tillatelse
 • 646/17 Gbnr. 121/1948, Plassen 8, oppføring av ny grillhytte - Søknad i retur
 • 647/17 Gbnr. 124/51, Tjernløkka 6 - Tilbygg til enebolig og ny terrasse - Tillatelse
 • 648/17 Gbnr. 51/288, Haugarvegen 7 - Tilbygg/påbygg- Tillatelse

Referatsaker

 • 12/17 Gbnr. 22/4, Halvarpvegen 63 - Veg - Ikke medhold i klage
 • 3/17 Gbnr. 200/1945, Pynten 8 - Riving av eksisisterende- og oppføring av ny enebolig - Ikke medhold i klage
 • 14/17 Gbnr. 107/6, Kjosevegen 98 - Pålegg om riving av hytte (ref.sak. 15/02352) - Ikke medhold i klage
 • 15/17 Gbnr. 56/512, Tormod Gjestlands veg 16 - Oppføring av utstillings – og ekspedisjonsbygg og plasthall - Ikke medhold i klage
 • 16/17 Kopi av brev til Advokatfirma Skomvær - Ikke medhold i klage - Gbnr.
 • 1/79, Bergsbygdavegen 111 - dispensasjon - fritidsbolig
 • 17/17 Gbnr. 15/37, Oklungvannet, Setertjern, Oklungenvegen, Markavegen og Kjosevegen - Etablering av trykkavløpsanlegg - Ikke medhold i klage - kopi av brev

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut