'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Legger frem rapport for bedre luftkvalitet

Miljødirektoratet har laget en tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Grenland. Rapporten sier at de mest effektive tiltakene mot svevestøv er piggdekkgebyr og tilskuddsordning for piggfrie dekk. Dette i kombinasjon med økt renhold og støvdemping.

I Grenland er luftkvaliteten god eller tilfredsstillende i de fleste av årets dager. Det har ikke vært brudd på forurensningsforskriftens krav til lokal luftkvalitet siden 2005.

Mengden svevestøv (PM10) fra de mest trafikkerte vegene er likevel høy, spesielt på vinterstid. Miljødirektoratet har derfor sendt vedtak med krav om revidert tiltaksutredning for PM10 i henhold til forurensningsforskriftens § 7-9.

Denne tiltaksutredningen er utarbeidet i tråd med Miljødirektoratets veileder og kravene i forurensningsforskriften, og inneholder en faglig utredning, en handlingsplan og en beredskapsplan.

Den faglige utredningen viser at det er fare for at Grenland overskrider grenseverdiene for PM10 de neste årene.

Slitasje av vegdekke og oppvirvling av svevestøv som følge av piggdekkbruk er hovedårsaken til høye nivåer av PM10.

Grenland har gjennom samarbeidet i Bystrategi Grenland og Bypakke Grenland vedtatt og implementert en rekke langsiktige areal- og transportmessige tiltak, som sammen kan bidra til reduksjon i biltrafikken over tid. Mer umiddelbare tiltak er derimot nødvendig dersom grenseverdiene for PM10 skal overholdes på kort sikt.

En gjennomgang av tiltak viser at det er mulig å få til en betydelig reduksjon av nivået av PM10 på forholdsvis kort tid. De mest effektive tiltakene er piggdekkgebyr og tilskuddsordning for piggfrie dekk. Dette i kombinasjon med økt renhold og støvdemping.

Arbeidet er utført av virksomheten Legetjenester og miljørettet helsevern i Porsgrunn kommune, på oppdrag fra Porsgrunn kommune og Skien kommune. Norconsult har vært engasjert som konsulent i arbeidet, og har stått for utformingen av rapporten.

Rapporten var en orienteringssak i bystyret 10. mars.

Les utredningen her (pdf)

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut