'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Kontingentkassa er opprettet

Porsgrunn kommune gir tilskudd til kontingent og/eller utstyr for barn og unge mellom 6 og 18 år. Støtten gis til de som av økonomisk årsaker ikke kan delta i en ukentlig fritidsaktivitet innen idrett og andre lag/foreninger i nærmiljøet.

Det kan gis inntil 2 500 kroner i tilskudd per person per år.

Tilskuddene gis for ett år av gangen, og er å regne som en engangsstøtte.
I særskilte tilfeller kan det gis ytterligere støtte til for eksempel deltagelse i lagturneringer, cup og leir.

Hvem kan søke (på vegne av barnet):
Ledere i lag og foreninger, eller offentlige instanser som har kjennskap til barnet/ungdommen kan søke om midler. Barnet eller familien kan ikke søke selv.

Det er den som søker som må vurdere om familien er i en slik situasjon at et bidrag fra kontingentkassa vil være avgjørende for om barnet kan delta på en aktivitet eller ikke.

Barn/ungdom som har fått støtte til deltagelse til ukentlig aktivitet fra annen virksomhet i Porsgrunn kommune kan ikke få støtte til en annen aktivitet via Kontingentkassa.

Søknad:
Søknadskjema Kontingentkassa.pdf

Vær nøye med å fylle ut hele søknadsskjemaet.

Søknader behandles fortløpende (ingen søknadsfrist).

Spørsmål om ordningen kan rettes til:
Jorunn Jordbakke, Tlf.  35 54 72 02
Jorunn.jordbakke@porsgrunn.kommune.no

Om kontigentkassa
Kontigentkassa er opprettet i samarbeid med Kiwanis Club, Grenland. Den administreres av Kulturvirksomheten. Den er opprettet som en 2-årig prøveperiode med oppstart i 2017. Det er satt av 150 000 kroner i året til ordningen.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut