'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Ingen avvik etter tilsyn

I går hadde Fylkesmannen et tilsyn med Porsgrunn kommune. De sjekket hvordan det står til med planer for samfunnssikkerhet og beredskap. På bakgrunn av dokumenter og intervjuer ble det ikke avdekket avvik.

Under tilsynet var kriseledelsen representert ved ordfører Robin Kåss, rådmann Per Wold, kommunalsjefene Aud Fleten og Tollef Stensrud, beredskapsleder Fred Inge Skjærum, kommuneoverlege Bjørnar Nyen, kommunikasjonsrådgiver Hege Schjøth Øverås og leder av Serviceavdelingen Stian Stiansen .

Kommunene har et ansvar for å ivareta samfunnssikkerhet og beredskap. Ansvaret omfatter blant annet planlegging for å forebygge og begrense skader ved uønskede hendelser som kan inntreffe lokalt i fredstid, samt å håndtere kriser som har inntruffet. I en krisesituasjon har kommunen ansvar for å videreføre oppgaver og funksjoner den til daglig har ansvar for.

Hensikten med fylkesmannens tilsyn er å påse at kommunen etterlever gjeldende lovverk og forskrifter på området

Følgende ble blant annet følgende gjennomgått:

  • risiko og sårbarhetsanalyser
  • helhetlig arbeid med samfunnssikkerhet
  • overordnet planverk
  • oppdateringer og revisjoner
  • øvelser og opplæring
  • evaluering av hendelser
  • skriftlig dokumentasjon

Fylkesmannens revisjonsteam meddelte at kommunen gjør en god jobb på området, og hadde kun små anmerkninger og tips til hvordan vi kan gjøre det enda bedre.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut