'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Har inkludering og forebygging av utenforskap på timeplanen

Onsdag 12. april hadde Porsgrunn kommune en fagdag for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.

Ordfører Robin Kåss- Arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme er ikke nødvendigvis vanskelig, men det krever helhetlig innsats på tvers av ulike fagmiljøer. Sånn sett er seminaret i dag og det daglige samarbeidet i SLT-nettverkene viktig, sa ordfører Robin Kåss under åpningen av arrangementet.

- Det er viktig at dette arbeidet kommer inn i det daglige og ordinære forebyggende arbeidet. Etter min mening er ikke dette noe som skal løses på siden av alt annet, men som en del av det generelle forebyggende arbeidet. Jobber vi godt med det generelt forebyggende arbeidet, så virker dette både i forhold til rus, kriminalitet og utenforskap i ulike former, sa han.

Han var glad for at så mange fra ulike fagmiljøer har satt av dagen til å arbeide med dette temaet.

Utenforskap – følelsen av å stå på utenfor
Under dagen kom man stadig bort i begrepet utenforskap. Utenforskap betegner mennesker eller grupper som føler at de står på utsiden av fellesskapet. Det kan være personer som står utenfor skole- og arbeidsliv, som har et svært begrenset sosialt nettverk eller som ikke opplever tilhørighet til storsamfunnet.

Utenforskap er et strukturelt samfunnsproblem. Fellesnevner for dem som velger ekstreme miljøer, er ofte at de kjenner på en form for utenforskap.

Tommy Østland fra Politiet, Belinda Ekornås fra RVTS øst, Ingrid Elisabeth Kåss fra Porsgrunn kommune og Cato Knudsen fra Porsgrunn kommuneHar rutiner for varsling
De første til å snakke om utenforskap var utviklingssjef i Porsgrunn kommune, Ingrid Elisabeth Kåss og kommunens SLT- koordinator Cato Knudsen. Sammen med NAV-leder Grunde Grimsrud var de ansvarlige for konferansen. De fortalte også litt om rutiner hvis man oppdager noen som tyr til ekstremisme.

Erfaringer fra Skien kommune
I Skien kommune har de hatt SLT-koordinator i flere år. De har jobbet mye med temaet inkludering og ekstremisme. SLT-koordinator, Frøydis Straume, fortalte litt om hvordan de jobber. I sitt foredrag var hun opptatt av ordets makt.

- Bestem deg for hvilke ord du vil bruke. Ingen har blitt ekstremister på grunn av Youtube.  De har blitt det på grunn av krenkelser – noe de har opplevd. Mange flere får uttale seg fritt på nett og over kaffekoppen. Si fra og hjelp andre med å få et litt mer nyansert syn, sa Straume.

Status for Telemark
Tommy Østland er koordinator for radikalisering og voldelig ekstremisme ved Sør-øst politidistrikt i Grenland. Han fortalte litt om situasjonen i Telemark, og om hvordan politiet jobber med temaet.

Mange veier inn
Belinda Ekornås, Spesialrådgiver ved Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging øst (RVTS øst), snakket om sårbar ungdom og mulige veier inn i radikalisering og voldelig ekstremisme.

- Vi alle kan bli ekstremister i en eller annen forstand. Radikaliseringsprosessen kan være veldig kort i enkelte tilfeller. Forebygging fungerer best dess fortere man er inne, sa Ekornås.

Hun fortalte at det er mange veier inn; rus, psykiske problemer, skolerelaterte problemer, individuell sårbarhet, vold eller omsorgssvikt, sosiale problemer i familien, opplevd diskriminering, arbeidsledighet, manglende impulskontroll, marginalisering.

- Mange opplever verden som et urettferdig sted å være. Ungdomshjernen er spesielt sårbar for påvirkning, sa Ekornås.

Hun snakket også om hvordan vi kan hjelpe mennesker ut av en slik situasjon.

Faten Mahdi Al-Hussaini og Yousef Bartho Assidiq Med egne ord
Dagens sterkeste innlegg kom fra to ungdommer som delte egne erfaringer og personlige historier.

Yousef Bartho Assidiq het tidligere Per Bertho. Han er selv tidligere ekstremist, og var i perioden 2009-2010 en del av miljøet som senere har blitt kjent som Profetens Ummah. Han bruker aktivt sin radikaliseringsprosess og veien ut, til personlig å vise hvordan man, i en sårbar periode, lett kan bli offer for grupper med sterk identitet, kultur og brorskapsfølelse.

Faten Mahdi Al-Hussaini ble kjent da hun høsten 2014 holdt en kraftfull appell under demonstrasjonen mot IS. Hun har i mange år aktivt utfordret ekstreme ideologier. Faten er opprinnelig fra Irak og har personlig følt ekstremisme og terrorisme på kroppen.

Sammen har Faten Mahdi Al-Hussaini og Yousef Bartho Assidiq stiftet selskapet JustUnity. Gjennom JustUnity tilbyr de kurs, foredrag og verksteder med hovedformål å forebygge radikalisering og ekstremisme blant ungdom i Norge.

Midler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Porsgrunn kommune mottok 95 000 kroner fra IMDi for å styrke innsatsen med å forebygge at unge rekrutteres til voldelige og ekstremistiske miljø. Midlene skal stimulere til kompetanseheving for aktører som er sentrale for å forebygge voldelig ekstremisme. Fagdagen var en del av denne kompetansehevingen.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut