'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om momskompensasjon

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliarder kroner til frivillige lag og organisasjoner i 2017. Disse pengene skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift i 2016. Søknadsfristen er 1. september.Mer informasjon og søknadsskjema finner du her

Får opp frivillig aktivitet
I 2010 ble det vedtatt en tilskuddsordning der frivillige organisasjoner kan søke om å få kompensert kostnader til merverdiavgift som de har hatt ved kjøp av varer og tjenester, basert på årsregnskap ett år tilbake i tid. Denne tilskuddsordningen kaller vi for momskompensasjon generell ordning.

Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet. Bestemmelsene for ordningen er gitt i forskrift om merverdiavgiftkompensasjon for frivillige organisasjoner.

Målgruppe
Målgruppen for ordningen går fram av forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner § 5. Kort oppsummert er målgruppen aktive og frivillige organisasjoner som innfrir vilkårene for registrering i Frivillighetsregisteret jf. lov om register for frivillig virksomhet §§ 3 og 4, men avgrenset til:

·        Demokratiske ikke-økonomiske foreninger.

·        Tros- og livssynsorganisasjoner.

·        Stiftelser, der frivillig innsats utgjør en viktig del av stiftelsens egen virksomhet.

Disse får ikke momskompensasjon

·        Virksomhet som er organisert av det offentlige og eller har direkte eller indirekte tilknytning til det offentlige gjennom at stat, fylkeskommune eller kommune kan påvirke deler av virksomheten for eksempel ved innsettelse av styremedlemmer eller har muligheter til å legge sterke føringer for virksomheten på annen måte.

·        Nærings-, yrkes- og arbeidslivsorganisasjoner, fagforeninger, borettslag og partipolitiske organisasjoner.

·        Virksomhet som driver økonomisk aktivitet og hvor denne aktiviteten kan være i konkurranse med virksomheter som ikke har rett på kompensasjon. (se veiledning).

Lokal- og regionallag
Dersom organisasjonen du søker for er tilknyttet et sentralledd, enten organisatorisk og/eller gjennom vedtekter (for eksempel Norges idrettsforbund, Norges Røde Kors, Norske Kvinnes Sanitetsforening eller lignende), så skal søknaden sendes via sentralleddet.

Kontaktinformasjon
Dersom dere lurer på noe, ta kontakt med Lotteri- og stiftelsestilsynet på e-post: postmottak@lottstift.no eller telefon 57 82 80 00.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut