'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Får 1 282 711 kroner i fattigdomsmidler

Porsgrunn kommune får 1 282 711 kroner i midler fra «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» i 2016

I prioriteringen av søknadene har Bufdir blant annet vurdert hvilke tiltak som best bidrar til deltakelse og medvirkning for målgruppen i kultur- og fritidsaktiviteter, bidrar til at barn og unge og deres familier kan delta i ferie aktiviteter og tiltak som bidrar til deltakelse for målgruppen på alternative mestringsarenaer.  

For Porsgrunn kommune er følgende vedtak fattet for 2016:

  • 200 000 kr til Klokkerholmen feriekoloni / sommerskole
  • 200 000 kr til Herøya Nærmiljøsenter: Etter skoletid og TreffpUNGt
  • 75 000 kr til Familiehelsetjenester: Mor og barn – fritidsgruppe for bosatte flyktinger
  • 100 000 kr til Familiehelsetjenester: Mestringskontakt
  • 82 711 kr til Frelsesarmeen Porsgrunn: Sammen i Porsgrunn
  • 200 000 kr til Barnevernstjenesten: Aktiv ferie og fritid
  • 100 000 kr til Grenland Folkehøgskole: Sommerleir
  • 100 000* kr til Telemark Turistforening: Høst- og vintermoro Grenland
  • 100 000 kr til Kulturavdelingen og Barnevernstjenesten: Fritidsvandring
  • 125 000* kr til Telemark Turistforening: Alt håp er ute

Søkerne merket med stjerne (*) får tilsvarende beløp via Skien kommune.

Kommunalsjef Tollef StensbølFornøyd kommunalsjef
- Dette er en svært god uttelling, som bekrefter at mange organisasjoner og virksomheter legger ned et betydelig og godt arbeid på dette området i Porsgrunn, sier kommunalsjef for oppvekst Tollef Stensrud.

- Beklageligvis ble det ingen tilskudd via denne ordningen til Hjerterommet åpne barnehage. Avslaget begrunnes med at søknaden bærer preg av å være en søknad om midler til vanlig drift av åpen barnehage, og ansees ikke som en kultur- og fritidsaktivitet, ferieaktivitet eller alternativ mestringsarena i henhold til tilskuddsordningens formål. Bufdir oppfordrer Hjerterommet til å søke om andre tilskuddsordninger via IMDI, sier han.

Om tilskuddsordningen
Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som forvalter tilskuddsordningen Tilskuddsordningen har barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer som målgruppe.

Formålet er å motvirke og/eller dempe fattigdomsproblemer blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut