'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Et skritt nærmere ny svømme- og idrettshall på Kjølnes

I går ble det bestemt hvem som skal være rådgivere for kommunen i utarbeiding av forprosjekt og konkurransegrunnlag for totalentrepriser for ny svømmehall og ny dobbel idrettshall på Kjølnes.

På bildet: Ingerid Heggelund (Poseidon), Ina Nijmeijer (Poseidon), Rolf Pedersen (Idrettsrådet), Terje Madsen (Porsgrunn kommune), Anders Rambekk (Porsgrunn kommune), Torbjørn Aage Øverland (Porsgrunn kommune), Jan Løkslid (Urædd), Jørn Lindgren (A. L. Høyer), Kristian Raflund (Urædd), Jan Olav Horgmo (Børve og Borchsenius), Rolf Åkredalen (Erichsen & Horgen), Knut Haugen (Malnes og Endresen), Morten Ødegaard (Porsgrunn kommune), Jørgen Olsvoll (Porsgrunn kommune) og Torunn Aksnes (Børve og Borchsenius).At rådgiverne nå er på plass betyr at planleggingen kan starte.

- Vi er svært tidlig i prosessen med planlegging.  Framdriftsplanen vi nå jobber etter antar byggestart i mars 2017 for idrettshallen, med ferdigstillelse ved nyttår 2017/2018.  For svømmehallen antas det oppstart i mars 2018 med ferdigstillelse cirka ett år senere. Framdriftsplanen blir sikrere etter at reguleringsplan er vedtatt, sier prosjektleder Thorbjørn Aage Øverland

Planleggingsgruppen som vant konkurransen består av:

  • Arkitekt: Arkitektkontoret Børve og Borchsenius AS
  • Rådgiver bygg: A. L. Høyer Skien AS
  • Rådgiver elektro: Malnes og Endresen AS
  • Rådgiver VVS, fysikk og brann: Erichsen & Horgen AS

Gruppen skal utarbeide et forprosjekt hvor arkitektoniske og tekniske løsninger skal klarlegges. Løsningene, sammen med kalkylene, vil danne grunnlag for endelig bevilgning høsten 2016. 

Bakgrunn
Eksisterende svømmehall på Kjølnes ble tatt i bruk tidlig på 70-tallet og i løpet av de drøyt 40 årene har det ikke blitt gjennomført noen gjennomgripende oppgradering og anlegget er preget av alder og slitasje. Selv etter en oppgradering i 2009 drives svømmehallen på dispensasjon fra ulike forskriftskrav.

Bystyret vedtok i 2015 at det både skal bygges ny svømmehall på Kjølnes og ny dobbel idrettshall. Svømmehallen skal erstatte den gamle.

Det ble samtidig vedtatt å utvide idrettshallkapasiteten ved at det bygges ny dobbelhall til erstatning for Uræddhallen som skal rives. Prosjektets kostnadsramme er på 212 MNOK.

Hva skal bygges?

  1. Det bygges ny svømmehall med 10 baner (25m x 25m). Svømmehallen bygges uten stupetårn og opplæringsbasseng.
  2. Det bygges ny dobbel idrettshall som gir mulighet for arenaoppsett med teleskoptribuner. Hallen bygges uten garderober. (Eksisterende garderober i kjeller på Porsgrunnshallen rustes opp)
  3. Begge hallene skal tilfredsstille aktuelle krav i forhold til spillemidler

Plassering
Svømmehallen plasseres hvor nåværende Uræddhall er plassert, mens idrettshallen plasseres på et ubebygd område på tomten.

Utbyggingen er tenkt delt i to etapper, først utbygging av idrettshallen dernest riving av Uræddhallen med påfølgende oppføring av svømmehall. Denne rekkefølgen er valgt for å unngå redusert idrettshalltilbud.

Begge byggene blir liggende mellom Porsgrunnshallen og Porsgrunn videregående skole.

Utfordrende grunnforhold
Det tiltenkte arealet var ikke regulert for de nye byggene, og en reguleringsprosess ble satt i gang.

Kjølnesområdet er kjent for utfordrende grunnforhold, noe som gjorde at Norges vassdrags- og energidirektorat krevde at det ble foretatt utfyllende grunnundersøkelser. Undersøkelsene konkluderer med at det må foretas sikring mot Leirkup. Sikringstiltakene kan påvirke vegetasjon og grunnforholdene i og langs Leirkup.

Omfanget og løsning er ikke endelig avklart, men vil bli innarbeidet i reguleringsplanen som legges fram til behandling i høst.

Må passe inn
De nye hallene blir bygget sammen med Porsgrunnshallen og Frisklivsenteret. Eksisterende bygg ruver allerede godt i terrenget, og har ulik arkitektur. Noe av utfordringen blir derfor å tilpasse de nye byggene til de eksisterende.

- I rådgiverkonkurransen som nettopp er avsluttet er det lagt vekt på nettopp det. Det er derfor ekstra hyggelig å kunne meddele at vi har fått på plass en kompetent planleggingsgruppe, og som vil ivareta dette på en god måte, sier Øverland.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut