'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Et godt regnskapsresultat for 2016

Regnskapet for 2016 er nå avsluttet og oversendt til revisjonen.

Rådmann Per WoldRegnskapet viser en solid resultatforbedring fra 2015 og et regnskapsmessig overskudd i 2016 på 25,3 mnok.

Netto driftsresultat er det resultatet som det oftest refereres til ved vurdering av både økonomisk utvikling over tid og ved sammenligning kommuner i mellom av deres økonomiske situasjon.

En tommelfingerregel for sunn økonomisk drift i en kommune er at netto driftsresultat målt i prosent av brutto driftsinntekter skal være på minst 1,8 prosent.

Regnskapet for Porsgrunn i 2016 ga et resultat på 2,9 prosent, - det beste resultatet siden 2009.

Netto driftsresultatet i 2016 er på 79,5  mnok, en forbedring fra 2015 på hele 109 mnok. Porsgrunn kommune hadde i 2015 et negativt netto driftsresultat på 29,6  mnok. 

De vesentlige bidragene til denne forbedringen er realiserte forbedrings- og innsparingsmål i 2016 på om lag 30 mnok, det er økt eiendomsskatt med knapt 20, økte finansinntekter med 18 og økte skatteinntekter med 30 mnok.

Den relativt høye veksten i skatt og finansinntekter er typisk engangsinntekter, - det kan ikke forventes tilsvarende for 2017.

Det er disse engangsinntektene som forklarer at det budsjetterte resultatet for 2017 er på 38 mnok, - betydelig lavere enn det gode resultatet i 2016.

 Det reviderte regnskapet for 2016 behandles av bystyret i mai som da også vedtar disponeringen av det regnskapsmessige overskuddet.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut