'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Endelig penger til vedlikehold

I kommunens handlingsprogram 2017-2020 er det satt av mer penger til vedlikehold av skoler, barnehager, sykehjem og utleieboliger enn det har vært på mange år.

Anette Birkelid Lekmann Foto: Hege Schjøth Øverås- I kommende 4 års periode var det tidligere slik at det ikke var prioritert midler til vedlikehold. I budsjettforslaget sitt foreslo rådmannen et kjærkomment beløp. Dette valgte politikerne i bystyret å øke under behandlingen i desember, sier Anette Lekman, som er fagleder for forvaltning i virksomheten Bygg- og eiendomsdrift.

- Dette er gledelig da utgifter til vedlikehold i kommunal eiendomsforvaltning allerede i mange år har ligget vesentlig under sammenliknbare kommuner (kommunegruppe 13 i KOSTRA) og faglige anbefalinger ellers i bransjen, sier hun.

Hun forteller at utgiftene til vedlikehold har vært 70 prosent lavere enn de kommunene det er naturlig å sammenlikne seg med (KOSTRA). Lite bevillinger i foregående år gjør at vi har et etterslep på vedlikehold, dette skal det i år jobbes med å tallfeste nærmere.

- Kommunens investeringsnivå de siste 10 årene har bidratt til å fornye spesielt skoler og barnehager, hvilket også har redusert behovet for vedlikeholdsmidler på kort sikt, sier hun.

Hun understreker at selv om byggene er nye, så krever de løpende vedlikehold og etter hvert også periodisk vedlikehold.

Første prioritet fremover vil være å sikre tette bygg (tak, vegger, fasade og vindu), samt toalett og garderobefasiliteter. Etterhvert vil også innvendig vedlikehold stå for tur - avhengig av om bevilgningen til vedlikehold opprettholdes over tid.

Når det gjelder vedlikehold av kommunale boliger, vil dette skje etter prioritering av registrert tilstand og berørte leietakere vil få informasjon i god tid før oppstart.

- Det er et mål at vi skal ha en bærekraftig boligforvaltning i Porsgrunn kommune. Det betyr at kvaliteten på boligen skal være slik at vi kan leie ut til det som er gjengs husleie, uten fratrekk for dårlig standard, sier Lekman.

- Alle leietakere har inngått leieavtale med Porsgrunn kommune. Avtalene fortsetter å løpe i henhold til avtalens betingelser, selv om boligen blir pusset opp. Regulering av husleien vil skje i tråd med leieavtalens betingelser, presiserer hun.

Dette er i handlingsprogrammet 2017-2020 satt av til vedlikehold:

Vedlikehold av bygningsmassen (formålsbygg)
2017: 4,1 millioner
2018: 6 millioner
2019: 8 millioner
2020: 8,5 millioner

Eide utleieboliger – rehabilitering
2017: 3 millioner
2018: 4 millioner
2019: 5 millioner
2020: 5 millioner

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut