'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Boligstrategi for Porsgrunn

Det er utarbeidet en boligstrategi for Porsgrunn kommune. Planen ble vedtatt av bystyret 10. mars.

Forsiden på boligstrategienLes boligstrategien her (pdf)

Porsgrunn kommune skal være en god kommune å bo i. En god kommune er attraktiv, konkurransedyktig og fremtidsrettet og tilbyr gode boliger til hele befolkningen.

I følge kommuneplanens samfunnsdel (2013-2025) skal Porsgrunn kommune legge til rette for en større befolkningsvekst og styrke sin rolle som aktør i bolig- og næringsutviklingen.

Kommunen ønsker å bidra til å utvikle et variert boligtilbud, som kan møte innbyggernes kortsiktige og langsiktige bostedsbehov. Utarbeidelsen av en kommunal boligstrategi som følger opp kommuneplanens langsiktige samfunnsmål, vil da være hensiktsmessig for å sikre muligheter og føringer for den ønskede veksten.

Boligstrategien med tilhørende handlingsplan styrker kommunens rolle som boligutvikler.

Basert blant annet på denne strategien vil det etableres nye, attraktive boliger i kommunal regi og på kommunale areal.

Boligstrategien legger også til rette for et tettere og mer formalisert samarbeid mellom aktuelle aktører i kommunen, samt øker forutsigbarheten i plan- og byggesaksprosesser.

For selv om boligstrategien styrker kommunens rolle i den fremtidige boligutviklingen er vi avhengig av et godt samarbeid for å kunne nå målet om en attraktiv kommune i vekst. 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut