'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Åpner dørene for flere

Flere private leier ut boliger til flyktninger etter at kommunen innførte depositumsgaranti og depositumslån. For flyktningene gjør det at tiden i mottak blir kortere.

Laila Finkenhagen og Kjersti Rønningsland Foto: Hege Schjøth ØveråsPorsgrunn kommune mottar hvert år en anmodning fra IMDI om bosetning av flyktninger. Bystyret har vedtatt å bosette 90 flyktninger i 2017.

Det har vært en utfordring å finne egnede boliger i den kommunale boligmassen. Ikke minst fordi kapasiteten i den kommunale boligmassen er sprengt.

Flyktningene består av en gruppe mennesker med begrensede midler til å betale depositum ved inngåelse av leieforhold. Det private utleiemarkedet har derfor vært tilbakeholdne.

Bystyret vedtok en plan
Februar 2016 bestemte bystyret derfor å opprette et depositumfond. Ved hjelp av fondet dekker kommunen depositum eller gir depositumgaranti for personer som trenger det. Leietakerne betaler ned på depositumet som et lån.

Kommunen engasjerte dessuten eiendomsmegler Kjersti F. Rønningsland til å skaffe flyktningene bolig i privatmarkedet. Hun leter etter nye utleieobjekter, sjekker om utleieboligene er godkjent etter plan- og bygningsloven, bistår utleiere med gode kontrakter, hjelper leietaker inn i aktuelle boliger og er et bindeledd mellom utleier og leietaker.

Både husrom og hjerterom
Responsen så langt har vært god. Kjersti Rønningsland forteller at huseierne dessuten er interesserte i å hjelpe sine nye leietakere med mer enn tak over hodet. Noen spør om de kan bidra med noe mer. Det kan være alt fra møbler og utstyr til leksehjelp.

- En god mottakelse tror vi bidrar til raskere integrering. Vi er derfor veldig glade for engasjementet utleierne viser. Det finnes både hjerterom og husrom hos innbyggerne i Porsgrunn, sier avdelingsleder boligbistand bygg- og eiendomsdrift, Laila Finkenhagen.

Hun har jobbet med bosetning i kommunale boliger i en årrekke.

- Ved å finne bosted til flyktningene i det private markedet, letter det også noe på presset i den kommunale boligmassen, sier hun.

Finkenhagen forteller at målet på sikt er at tiltaket skal føre til at behovet for kommunale boliger blir mindre. Om så er tilfelle vil mindre av kommunens penger være bundet opp i boliger.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut