'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Åpent informasjonsmøte om RV 36 på Herøya

Torsdag 30. november kl. 1800-2030 inviterer Statens vegvesen til informasjonsmøte på Herøyahuset. Tema er sykkelveg med fortau langs rv. 36 Herøyavegen på strekningen fra Sam Eydes gate til Klevstrandkrysset.

På oppdrag fra Bypakke Grenland har Statens vegvesen utarbeidet detaljreguleringsplan for strekningen.

Hensikten med prosjektet er å bedre framkommeligheten og øke trafikksikker-heten for gående og syklende. På møtet skal Statens vegvesen orientere om prosjektet og planprosessen. Siste delen av møtet settes av til at berørte grunneier og andre kan få besvart spørsmål vedrørende planene.

I forbindelse med offentlig ettersyn inviterer de til åpent informasjonsmøte.

Innlednıng ved ordfører Robin Kåss
Tid: torsdag 30. november kl. 1800-2030.
Sted: Herøyahuset.

Statens vegvesen orienterer om prosjektet og planprosessen. Siste delen av møtet settes av til at berørte grunneier og andre kan få besvart spørsmål vedrørende planene.

Planene er lagt ut til ettersyn
I samsvar med § 3-7 i plan- og bygningsloven legger Statens vegvesen, i samråd med Porsgrunn kommune, reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn i perioden 23. november 2017 – 13. januar 2018.

Reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn hos:

  • Porsgrunn kommune, Servicesenteret, Storgata 153, 3901 Porsgrunn.
  • Statens vegvesen, Fylkesavdeling Telemark, Gjerpensgate 10, 3716 Skien

Planmaterialet  finnes også her

Eventuelle merknader til reguleringsplanforslaget sendes innen 13. januar 2018

Statens vegvesen Region sør
Postboks 723 Stoa
4808 Arendal

Eller på firmapost-sor@vegvesen.no

Spørsmål kan rettes til Statens vegvesen ved:
Ragnar Grøsfjeld 35 58 16 77 / 958 17 202, e-post: ragnar.grosfjeld@vegvesen.no.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut