'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

- Vi vil spille på lag!

Det sier ordførerne i Grenland i en pressemelding sendt ut fredag 27. mai.

- Kommunereformprosessen har bidratt til å styrke kommunesamarbeidet i Grenland! Det er en felles enighet blant ordførerne om at man ønsker et tettere samarbeid for å styrke regionen og kommunene i Grenland, sier de.

Ordførerne i Grenland vil spille på lagPressemeldingen er underskrevet av ordførerkollegiet i Grenlandssamarbeidet. Det består av: Robin Kåss (Porsgrunn), Tor Peder Lohne (Drangedal), Hedda Foss Five (Skien), Hallgeir Kjeldal (Bamble), Jone Blikra (Kragerø) og Kjell A. Sølverød (Siljan).

Kommunereformprosessen i Grenland er gjennomført, og avsluttes nå i alle de seks kommunene. De politiske prosessene i kommunene har samlet sett ikke gitt grunnlag for noen kommunesammenslåinger i Grenland nå.

Ordførerne i de seks grenlandskommunene har på bakgrunn av dette utarbeidet et forslag til avtale som skal styrke kommunesamarbeidet.

Se forslag til avtale her (pdf) 

Til politisk behandling 3. juni
Avtalen skal behandles i Grenlandsrådet 3. juni. Målet med den nye avtalen er å finne gode og praktiske løsninger for Grenland. Dette gjelder spesielt på samfunnsutviklingsområdet.

Avtalen inneholder mål for et styrket samarbeid, og føringer for en prosess som skal resultere i nye vedtekter og et revidert fireårig program for Grenlandssamarbeidet. Her vil detaljene for samarbeidet utformes, og nye og flere samarbeidsområder identifiseres.

Grenlandsrådet
Grenlandskommunene har i dag et formalisert samarbeid med Grenlandsrådet som øverst politiske organ. Samarbeidet er organisert i henhold til kommunelovens § 27 og er regulert gjennom vedtekter og avtaler som vedtas av alle by- og kommunestyrene hvert fjerde år, første gang i juni 2006. Det er med den foreslåtte avtalen ønskelig å styrke dette samarbeidet for å gi bedre tjenester til innbyggerne og økt slagkraft til regionen. Et forsterket samarbeid kan gi grunnlag for en senere sammenslåing av to eller flere kommuner.

 Med et styrket kommunesamarbeid mener ordførerne blant annet:

  • Grenlandssamarbeidet skal legge til rette for at Grenland er et godt sted å bo og for økt tilflytting.
  • De formelle strukturene i Grenlandssamarbeidet skal styrkes.
  • Et felles næringsapparat skal opprettholdes og videreutvikles med utgangspunkt i det overordnede målet om å skape og bevare arbeidsplasser i hele regionen. En felles strategisk næringsplan skal forankres bedre i alle de samarbeidende kommunene.
  • Målet om gode og likeverdige tjenester til alle innbyggerne i regionen skal oppnås gjennom aktiv bruk av Grenlandssamarbeidet og effektiv drift av felles funksjoner.
  • Samarbeidet knyttet til arealbruk, infrastruktur og transport skal forsterkes og være forankret i kommunesamarbeidet. Innspill til regionale og statlige planprosesser skal samordnes.

 - Vi ønsker med denne avtalen å jobbe videre for å styrke regionen og kommunene våre i vårt eget tempo. Vi tror på Grenland, sier ordførerne avslutningsvis.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut