Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Anleggsarbeid Sundjordgata

Porsgrunn Kommune ved Kommunalteknikk skal skifte ut vann- og avløpsrørene (kloakk) i Sundjordgata og omegn. I tillegg skal det legges et nytt overvannsrør (regnvann). Se vedlagt kart over anleggsområde.

Utførerende entreprenør, Veidekke Entreprenør AS, er nå i første omgang begynt med å etablere overvannskum i kulltangvegen.

Oppstart Kulltangvegen

Videre fremdrift vil nå forsete med å etablere Vann og avløpstraseen i kulltangvegen mot Down Town til krysset Sundjordgata og videre opp fra dette krysset, se vedlagt kart.

Det må påregnes noe ulempe som støy, støv, rystelser, endret kjøremønster og adkomst mens anleggsarbeidet pågår. Nærmere informasjon vil bli gitt. Vi ber om forståelse for dette og vi vil gjøre vårt beste for at gjennomføringen skal gå så greit som mulig.

Når informasjon ang. prosjektet blir gitt, vil Porsgrunn kommune benytte telefonvarsling med relevant informasjon. Huseiere vil da få en SMS på mobil eller en talemelding på fasttelefon. Under finnes en link til hvordan dette fungerer:

https://www.porsgrunn.kommune.no/varsling

Her kan du velge sjekk din oppføring

Til dere som blir direkte berørt, vil Porsgrunn kommune innkalle til naboinformasjon på Knarrdalstand renseanlegg Drangedalsvegen 79. Innkallingen vil dere få via SMS. På dette informasjonsmøte vil prosjektet bli presentert sammen med kontaktperson fra entreprenør, samt svar på spørsmål fra dere.

Spørsmål eller opplysninger vedrørende prosjektet kan rettes til Undertegnende.

Med hilsen
Henning Jarl Haukedal
Porsgrunn Kommune
Tlf. 924 02 966
E-post: henning.jarl.haukedal@porsgrunn.kommune.no

Kontaktperson for Veidekke:
Geir Halvor Haugen
Tlf. 992 62 344
E-post: geir.halvor.haugen@veidekke.no


Etablering/ rehabilitering av vann og avløpsanlegg ved Sundjordgata, Rådyrvegen

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut