'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Anleggsarbeid Sundjordgata

Porsgrunn Kommune ved Kommunalteknikk skal skifte ut vann- og avløpsrørene (kloakk) i Sundjordgata og omegn. I tillegg skal det legges et nytt overvannsrør (regnvann). Se vedlagt kart over anleggsområde.

Etter at Porsgrunn kommune og entreprenør Veidekke har gjennomført oppstart og kommet i gang med å rehabilitere vann og avløp ved Kulltangvegen og helt nederst Sundjordgata. Ligger prosjektet litt etter gjellende fremdriftsplan.

Det at vi nå ligger litt etter skjema er hovedsakelig en høyspentledning (i kum gruppe 1, se kart nedenfor) som viste seg å ligge lengere ned i bakken enn det som var forventet.

Dette resulterte i at overvannledningen kom i konflikt med høyspentledningen. For å løse dette må høyspentledningen flyttes, noe som forventes å ta noen dager. Dette er løst i slutten av uke 48 og vi forventer at fremdriften vil øke. Da vil lag nr. 1 gå videre oppover Sundjordgata til kum gruppe 2.(se kart)

Det er etter planen å starte men et lag nr. 2 i krysset Holbergsgate, Sundjordgata (kum gruppe 2), for så å etablere trase opp til krysset Oscar Wistings veg, Sundjordgata (kum gruppe 3). Det vil samtidig bli en prøvegraving mellom Oscar Wistings veg 3 og Sundjordgata 5 (kum gruppe 19). Dette for å sikre at vi har høyde nok for en overløpskum.

Det vil også bli etablert ferdig provisorisk vannledning løsning (midlertidig vannforsyning) til dere som er direkte berørt av prosjektet. De dette gjelder, vil bli kontaktet av entreprenør. For å få etablert midlertidig vannforsyning, blir det behov for å grave i krysset Øvre Frednesveg, Sundjordgata (kum gruppe 5).

----------------- 

kartoversikt

Det må påregnes noe ulempe som støy, støv, rystelser, endret kjøremønster og adkomst mens anleggsarbeidet pågår. Nærmere informasjon vil bli gitt. Vi ber om forståelse for dette og vi vil gjøre vårt beste for at gjennomføringen skal gå så greit som mulig.

Når informasjon ang. prosjektet blir gitt, vil Porsgrunn kommune benytte telefonvarsling med relevant informasjon. Huseiere vil da få en SMS på mobil eller en talemelding på fasttelefon. Under finnes en link til hvordan dette fungerer:

https://www.porsgrunn.kommune.no/varsling

Her kan du velge sjekk din oppføring

Til dere som blir direkte berørt, vil Porsgrunn kommune innkalle til naboinformasjon på Knarrdalstand renseanlegg Drangedalsvegen 79. Innkallingen vil dere få via SMS. På dette informasjonsmøte vil prosjektet bli presentert sammen med kontaktperson fra entreprenør, samt svar på spørsmål fra dere.

Spørsmål eller opplysninger vedrørende prosjektet kan rettes til Undertegnende.

Med hilsen
Henning Jarl Haukedal
Porsgrunn Kommune
Tlf. 924 02 966
E-post: henning.jarl.haukedal@porsgrunn.kommune.no

Kontaktperson for Veidekke:
Geir Halvor Haugen
Tlf. 992 62 344
E-post: geir.halvor.haugen@veidekke.no


Etablering/ rehabilitering av vann og avløpsanlegg ved Sundjordgata, Rådyrvegen

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut