'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Anleggsarbeid Rådyrvegen og Skottet

Porsgrunn Kommune ved Kommunalteknikk skal skifte ut vann- og avløpsrørene (kloakk) i Rådyrvegen og Skottet. I tillegg skal det legges et nytt overvannsrør (regnvann). Se vedlagt kart over anleggsområde.

Porsgrunn kommune, Kommunalteknikk, har inngått kontrakt med entreprenør Veidekke AS som skal utføre anleggsarbeidet.

Prosjektet omfatter Rådyrvegen fra Fiolvegen til Skottet, Skottet, samt deler av Konvallvegen og Farmannvegen, se vedlagt kart der trasé er merket med rødt.

Entreprenøren har riggplass på gruset plass i krysset Rådyrvegen-Fiolvegen, og delelager langs østsiden av Rådyrvegen fra Fiolvegen til Farmannvegen.

Varigheten på anleggsarbeidet er væravhengig. Asfaltering er planlagt mot slutten av våren 2018.

Prosjektstatus:

  • Etappe 1 - Rådyrvegen fra Farmannvegen til Skottet, og Konvallvegen: Arbeidet med grøften er ferdig. Veg og oppussing gjenstår, og blir utført våren 2018.
  • Etappe 2 - Skottet: Arbeid pågår, planlagt ferdig grøft i uke 3. Oppussing våren 2018.
  • Etappe 3 - Rådyrvegen fra Fiolvegen til Farmannvegen: Tilkobling av provisorisk vann i januar , anleggsstart i februar. Planlagt ferdig grøft i mai 2018.

Det ble avholdt informasjonsmøte 9. mai 2017. Dette møtet var for beboere som er direkte berørt av anleggsarbeidet, det vil si de som bor langs anleggstraséen. På møtet ble fremdriften til anlegget gjennomgått, se prosjektstatus. Beboerne ble informert om at anleggsområdet vil bli siktret, men det er viktig å lære barn at dette ikke er en lekeplass. Det har også blitt sendt ut varsel om pålegg om separering, dette er bl.a. for å hindre overbelastning på avløpsnettet og tilbakeslag i kjellere.

For å opprettholde vannforsyning til alle beboerne når vi skifter ut det gamle vannrøret, blir det lagt midlertidig vannrør. Dette er et sort plastrør som blir lagt oppå bakken og hvert hus blir koblet til via sin stikkledning. Dette røret blir fjernet etter hvert som anleggsarbeidet er ferdig.

I forbindelse med vannavstengninger og eventuelt andre driftsavbrudd vil Porsgrunn kommune benytte telefonvarsling med relevant informasjon. I tillegg vil de som er direkte berørte bli kontaktet av entreprenør Veidekke.

Her er link til hvordan telefonvarsling fungerer https://www.porsgrunn.kommune.no/varsling

Sjekk om vi har registrert riktig nummer på din adresse ved å klikke på:

 

Det vil bli begrenset fremkommelighet mens anleggsarbeidet pågår. Det må også påregnes en del støy og støv som følge av dette arbeidet. Dette beklager vi, men det er en nødvendighet for å få skiftet ut gamle ledninger i bakken. Håper på forståelse for dette.

Spørsmål vedrørende prosjektet kan rettes til undertegnende.

Prosjektleder
Marit Tønsberg
Porsgrunn Kommune
Tlf nr.: 35 54 70 92
E-post: marit.tonsberg@porsgrunn.kommune.no


Kart med rød markering for trasé og riggplass:
Anleggstrasé

  • Rådyrvegen
  • Skottet
  • Deler av Konvallvegen og Farmannvegen

 Riggplass på gruset plass i krysset Rådyrvegen-Fiolvegen

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut