'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Bygg- og eiendomsdrift

1. Virksomhetens formål og verdier

Formål

Bygg- og eiendomsdrift har tre overordnede formål. Virksomheten skal ivareta kommunens ansvar for de boligsosiale tjenestene, dvs. medvirke til at personer i Porsgrunn har et sted å bo. Bygg- og eiendomsdrift skal også ivareta kommunens administrative eierskap av kommunens eiendommer, herunder forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommene. I tillegg skal Bygg- og eiendomsdrift forestå kommunens byggevirksomhet ved prosjektledelse av byggeprosjekter.

Nedenfor angis målene innen de ulike formålene:

Boligbistand:

Innbyggere i Porsgrunn disponerer en god og egnet bolig med tilfredsstillende standard uavhengig av økonomiske, fysiske, helsemessige eller sosiale forutsetninger.

Byggevirksomhet:

Levere bygninger; i tråd med bestillingen, innenfor den økonomiske rammen, til avtalt tid, med god kvalitet, hvor systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid preger gjennomføringen.

Bygg- og eiendomsdrift:

Tilrettelegge eiendommer for bruker, slik at denne har tilfredsstillende/avtalte omgivelser for sin virksomhet, samtidig som eiendommens økonomi ivaretas ved riktig ressursanvendelse.

Visjon

Med brukeren i fokus, levere avtalt tjeneste, løpende forbedret

 

2. Virksomhetens faste driftsoppgaver

Faste driftsoppgaver:

Bolig:

• Søknadsbehandling for ordningene startlån, boligtilskudd og kommunalt disponerte boliger.

• Leier ut kommunale utleieboliger og følger opp husleiekontrakter når det gjelder naboforhold og husleiebetaling

Byggevirksomhet:

• Ledelse av kommunens investeringsprosjekter innenfor nybygg, rehabilitering og vedlikehold, herunder koordinering i alle prosjektets faser; bestilling, planlegging, gjennomføring, overtakelse og overlevering.

Bygg- og eiendomsdrift:

• Forvaltning av kommunens bygg og grunneiendommer

• Kjøp/salg/, innleie/utleie

• Løpende drift og vedlikehold av kommunale bygg

• Istandsetting av kommunalt disponerte boliger før ny utleie

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut