Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Legetjenester og miljørettet helsevern

Virksomheten Legetjenester og miljørettet helsevern omfatter fagområdene legetjenester, legevakt, folkehelseprogrammet og de interkommunale fagområdene miljørettet helsevern og overvåking av luftkvalitet i Grenland.

Plan for legetjenester 2014 - 2018 i Porsgrunn kommune er utarbeidet for å få en helhetlig oversikt over tjenesteområdet som omfatter:

  • Fastlegeordningen
  • Sykehjemslegeordningen
  • Helsestasjonslegetjenesten
  • Legevakt
  • Samfunnsmedisinske tjenester og samhandling
  • Legetjenester knyttet til øyeblikkelig hjelp døgnopphold
  • Turnuslegeordningen

Planen danner grunnlag for dimensjonering av tjenestene, den synliggjør hvordan kommunen kan bidra til å styrke styringssystemene og trekker opp retningslinjer for forbedrings- og utviklingsarbeidet i legetjenesten. Planen har fokus på tiltak for å møte framtidige utfordringer i helsetjenesten.

Skriv ut