'''
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spør oss direkte!

Via nettprat eller sms.

Start nettprat »

Kommunens organisasjon

Porsgrunn kommunes administrative organisering.

Porsgrunn kommune har en administrativ organisasjonsstuktur med flat struktur. Administrasjonen er organisert i tre kommunalområder, og hver kommunalsjef representerer rådmannen i hierakiet.

Alle virksomheter ledes av en virksomhetsleder som er direkte underlagt rådmannen. Virksomhetslederne har selv ansvaret for personal, økonomi og tjenesteproduksjon i sine virksomheter.

Rådmannens ledergruppe i Porsgrunn kommune er kommunens øverste administrative ledelse og består av rådmannen og tre kommunalsjefer.

Organisasjonskort  Administrasjon og støtte Oppvekst Helse og omsorg By- og kulturutvikling IKT-avdelingen HR-avdelingen Økonomiavdelingen Serviceavdelingen NAV Porsgrunn KEOPS Barnehager Barneskoler Ungdsomsskoler Oppvekstsentre Kulturskolen Klokkerholmen Voksenopplæringssenteret Saturnvegen barne- og ungdomssenter Barneverntjenesten Pedagogisk-psykologiske tjenester Hjemmetjenestene Sykehjemmene Familiehelsetjenester Legetjenester og miljørettet helsevern Borgehaven Bo- og rehabiliteringstjeneste Psykisk helsetjeneste og rusomsorg Miljøarbeidertjenesten Tjenestekontoret Brann- og feiervesenet Kommunalteknikk Byutvikling Kultur Eiendomsforvaltningen Renhold Grenland Landbrukskontor

Kontaktinformasjon for rådmannens ledergruppe

 

RådmannKommunalsjefKommunalsjefKommunalsjef
Per Wold
Mob: 951 11 446
Per Wold
Tollef Stensrud
Mob: 932 55 644
Tollef Stensrud
Aud Fleten
Mob: 976 26 395
Aud Fleten
Øistein Brinck
Mob: 481 66 415
Øistein Brinck

 

Telefon 35 54 70 00 til kommunens Servicesenter.

SMS: porsk til 1980.
Telefax til Servicesenteret: 35 55 01 50. Telefax som skal til andre virksomheter i kommunen blir videreformidlet herfra.

Postadresse: Postboks 128, 3901 Porsgrunn.
Organisasjonsnummer: 939991034 - Kommunenr 0805.
Fakturaadresse: Postboks 150, 3901 Porsgrunn.

Offisiell e-postadresse til alle virksomheter i Porsgrunn kommune: postmottak@porsgrunn.kommune.no
All offisiell inngående og utgående post og dokumenter blir journalført og blir synlige på den offisielle postlista.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


print utSkriv ut