Står du i manntallet?

Innhold

Manntallet er en oversikt over hvem som har stemmerett i en kommune. Er du bosatt i Norge blir du automatisk ført inn i manntallet i kommunen du er registrert i folkeregisteret som bosatt i den 30. juni 2023.

Du kan forhåndsstemme i hvilken kommune som helst, men skal du stemme på valgdagen må du gjøre det i et valglokale i kommunen du er manntallsført i.

Flytter du til en annen kommune må du melde flytting til folkeregisteret innen 30. juni for å bli ført inn i manntallet i den nye kommunen. Flytter du til en annen kommune etter denne datoen, står du i manntallet i kommunen du flytter fra.

Bor du i utlandet?

Dersom du bor i utlandet, men har vært folkeregistrert som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i kommunen du var registrert som bosett i da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke om innføring i manntallet.

Velgere med strengt fortrolig adresse

Velgere med strengt fortrolig adresse er ikke innført i det ordinære manntallet kommunen har tilgang til, men kommunene får et særskilt tilleggsmanntall med oversikt over personer med strengt fortrolig adresse. Velgere det gjelder for et eget brev fra Kripos om stemmegivingen.

Til toppen