Forhåndsstemming

Innhold

Ordinær forhåndsstemmegiving starter 10. august og varer fram til og med 8. september kl. 15.00

I forhåndsstemmeperioden kan du stemme i valglokaler over hele landet.

Det er ikke er mulig å angre på stemmegivningen. Dersom du forhåndsstemmer kan du ikke stemme på nytt, heller ikke på valgdagen.

Husk å ta med deg gyldig legitimasjon (for eksempel pass, nasjonalt ID-kort, førerkort (også digitalt) og bankkort med bilde)

Forhåndsstemmesteder i Porsgrunn 

Biblioteket i Rådhusgata 3, 3915 Porsgrunn
Åpningstidene til biblioteket

Vårt mobile valglokale Valgborg
Se hvor og når du kan stemme i Valgborg 

Kjøpesenteret Down Town - på torget i 1. etasje 
Se når du kan stemme på Down Town

Institusjoner/sykehjem
Se hvor og når

Forhåndsstemme hjemme

Dersom du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på valgdagen eller forhåndsstemme på ordinær måte, kan du avgi forhåndsstemme hjemme. Ring oss for å avtale tid på telefon: 35 54 70 00 innen tirsdag 5. september kl. 16.00.

Slik forhåndstemmer du

Dersom du stemmer i kommunen og fylket du har stemmerett i ved kommunestyre- og fylkestingsvalget foregår stemmegivingen slik:

Ta stemmesedler Ta stemmesedlene du vil bruke: En for kommunestyrevalget og en for fylkestingsvalget, hvis du ønsker å stemme ved begge valgene.
Personstemme Du kan gi personstemmer til en eller flere kandidater dersom du ønsker det. Se hvordan du gjør det lenger ned. Veiledningen finner du også på stemmeseddelen.
Brett stemmesedlene Brett stemmesedlene med partinavnet inn, og feltet for stempling ut – da kan ingen se hva du stemmer. Det skal ikke brukes konvolutt eller annet omslag rundt stemmesedlene.
Få stempel Gå til en valgfunksjonær, og få et stempel på stemmesedlene. Dette er viktig for at stemmegivningen skal bli godkjent.
Legg i stemmeurnen Legg stemmesedlene i valgurnen.

Slik gir du personstemmer

Ønsker du å påvirke hvilke kandidater som blir valgt, kan du gi en personstemme til kandidatene du ønsker skal motta et personstemmetillegg. Fremgangsmåten for å gi personstemmer står også på stemmeseddelen.

Personstemmer ved kommunestyrevalg

Personstemme kommunestyrevalg

Sett et kryss i ruten ved navnet til kandidatene du vil gi en personstemme. Du kan gi personstemme til så mange kandidater du vil.

Slenger Skriv kandidatnavn fra andre partier/ grupper i et eget felt på stemmeseddelen. Hvor mange kandidatnavn du kan føre opp står på stemmeseddelen.

Personstemmer ved fylkestingsvalg

Personstemme fylkestingsvalget Sett et kryss i ruten ved navnet til kandidatene du vil gi en personstemme. Du kan gi personstemme til så mange kandidater du vil.

Forhåndsstemme i en annen kommune enn den du har stemmerett i

Du har stemmerett i kommunen du i Folkeregisteret er registrert som bosatt i 30. juni 2023.

Dersom du forhåndsstemmer i en annen kommune får du utdelt en avkryssingsstemmeseddel som kun er påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for, eller skrive på, hvilket parti/gruppe du vil stemme på.

Dersom du vil gjøre endringer på stemmeseddelen må du skaffe deg en stemmeseddel fra kommune og bruke den når du stemmer.

Når stemmeseddelen er stemplet av en valgmedarbeider legger du den i en stemmeseddelkonvolutt. Denne blir lagt i en omslagskonvolutt, som legges i valgurnen.

Stemmen din blir deretter sendt til hjemkommunen din for opptelling.

Forhåndsstemme fra utlandet eller på Svalbard

Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet kan forhåndsstemme på norske ambassader og andre utenriksstasjoner eller hos andre oppnevnte stemmemottakere. 

Siste dag for å forhåndsstemme i utlandet er 1. september, men du er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til riktig kommune senest kl. 17 dagen etter valgdagen 11. september. Husk derfor å stemme så tidlig at stemmen kommer frem i tide med normal postgang.

Her finner du informasjon om å stemme fra utlandet

Til toppen