Valg 2023

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er mandag 11. september. I Porsgrunn er de fleste valglokalene også åpne søndag 10. september.

Til toppen