Vil du være valgmedarbeider i et valglokale?

Innhold

Alle som har stemmerett, kan jobbe som valgmedarbeider ved stortingsvalget 12. og 13. september 2021. Du må kunne bruke en PC, og snakke greit norsk.

Behov for 50 valgmedarbeidere

Som valgmedarbeider får du anledning til å se valget «innenfra», og lære noe du kanskje ikke har gjort før. Arbeidet består i å gjøre ulike oppgaver i valglokalene slik at velgerne får avgitt sin stemme. Det er spennende å være med på valget, som er en av bærebjelkene i vårt demokrati. Det er hyggelig, og du treffer mange nye mennesker! I tillegg får du betalt for jobben.

Det er behov for rundt 50 valgmedarbeidere i tillegg til de som allerede er rekruttert blant kommunens ansatte. Totalt er det ca 130 personer som jobber selve valghelgen. Hvis du ønsker å delta, får du jobb i et av de 14 valglokalene, og du må være med begge dager, både søndag 12. og mandag 13. september. Søndag er valglokalene åpne fra kl. 16.00 til 21.00. Mandag er en lang dag, da valglokalet holder åpent fra kl. 09.00 til 21.00 Etter dette er det opptelling i valglokalet.

Opplæring og lønn

Obligatorisk opplæring blir gitt i ukene 34. og 35.
Kursene avholdes på Teams i løpet av disse ukene.

Det vil bli gitt lønn med kr. 203,- per time, samt overtidsbetaling etter tariff. Det gis også betaling for timene du deltar på kurs.

Her søker du om valgjobb

NB! Valgting er begrepet som valgloven benytter når det gjelder forhold knyttet til stemmegivning på selve valgdagen, til forskjell fra forhåndsstemmegivning. Det er derfor alternativet valgting du skal velge, når du søker om å jobbe på valgdagene.

Søknadsfrist er 30. juni.

Til toppen