Aktivitetstilskudd friluftsorganisasjoner

Innhold

Ordningen er øremerket til aktiviteter og prosjekter i regi av de grønne foreningene som er medlemmer av Forum for natur og friluftsliv avd Porsgrunn.

Søknaden skal være skriftlig og skal inneholde følgende opplysninger:

a) Hvem som er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av tiltaket
b) Prosjektbeskrivelse, med bakgrunn for og formål med tiltaket
c) Fremdriftsplan
d) Budsjett og finansieringsplan

Søknadsfrist er 30. april hver år

Søknadsskjema

Vennligst spesifiser under prosjektbeskrivelse at søknaden gjelder friluftsliv, i.o.m at det benyttes likt søknadsskjema for aktivitetstilskudd til både musikk og friluftsliv.

Kontaktperson for ordningen er: Jørgen Olsvoll
Tlf: 91 55 95 02

Til toppen