Ny utlysning av kompensasjonsmidler for kulturarrangementer rammet av korona

Innhold

Nå kan arrangører og underleverandører til kulturarrangementer som ble stengt, avlyst eller nedskalert i forbindelse med korona-situasjonen i perioden juli til oktober, søke kompensasjon. Fristen er 9. november.

Kompensasjonsordningen for kultursektoren for siste periode, har søknadsfrist 9. november.

Ordningen skal kompensere arrangører og underleverandører i kultursektoren for tap knyttet til avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer som følge av råd eller pålegg gitt av offentlige myndigheter. Det er bevilget 425 millioner kroner til ordningen i perioden.

Kompensasjonsordningen for perioden juli–oktober videreføres med hovedsakelig samme innretning som i første halvår 2021. Følgende endringer gjelder for perioden juli–oktober:

  • kompensasjonsperiodene er kortet ned til to måneder
  • kompensasjonstaket til artisthonorar ved nedskalerte arrangementer økes fra 45 000 til 50 000 kroner
  • kompensasjonstak til arrangører av festivaler er økt til 7 millioner kroner

Ordningen administreres gjennom Norsk Kulturråd – les mer på deres sider:

Kompensasjonsordning for kulturarrangementer - kulturradet.no

Til toppen