Kor og korona

Innhold

Sangerne i Canto Ammonia lar ikke en pandemi komme i veien for musikkglede og fellesskap.

- Da vi i fjor forsto at dette kunne ta lang tid, var gode råd dyre, sier Ragnhild Klingberg, leder i Canto Ammonia.

Høsten 2020 kunne koret ha øvelser i små grupper, men fra november satte smittevernstiltakene en stopper for alle former for fysiske øvelser. Når korøvelsene uteble måtte medlemmene finne alternative måter å komme sammen på. Å synge i kor er en sosial aktivitet, og når det sosiale forsvinner kan også medlemmene forsvinne.

Digitalt kor

Det å synge og spille sammen over videotjenestene Zoom og Teams har hele kulturverden nå fått erfare at ikke fungerer. Medlemmene i Canto Ammonia var allerede før koronatiden blitt vant til å øve på egenhånd til lydfiler som dirigent  Per Helge Bergan hadde satt sammen. Dette skulle vise seg å være grunnlaget for å komme sammen igjen. Nå har de ukentlige samlinger med bedre oppmøte enn de hadde før koronatiden.

Hvordan er det mulig?

Kort fortalt så er det takket være engasjerte medlemmer og en løsningsorientert dirigent. Dirigent Per Helge lager lyd- og videofiler som medlemmene kan øve til. I videofilene går dirigenten gjennom hver sang - stemme for stemme, mens han viser notene. Her kan sangerne spole seg frem og tilbake og ta det i sitt tempo. 

Hver mandag møtes over 40 sangere til samling over Zoom. Utfordringer med lydforsinkelse når de synger sammen løser de ved å skru av mikrofonen og synge sammen med dirigenten i hver sin stue.

Inspirerende samhold

- For meg som dirigent er det vanvittig inspirerende å se på skjermen at to gråhårede damer stikker hodene sammen foran skjermen og synger av full hals under Zoom-øvelsen. I tillegg er det inspirerende å kunne snakke med alle sangerne og ikke minst la dem komme med spørsmål og kommentarer til meg, sier dirigent Per Helge Bergan.

- På denne måten klarer vi å holde kontakten med medlemmene, og vi har faktisk fått to nye medlemmer i koronatiden, sier Ragnhild Klingberg. Vi gleder oss stort til å komme sammen for å ha fellesøvelser igjen. Koret er en viktig møteplass for medlemmene, og det er bra når en tenker på folkehelseperspektivet.

Koret har i tillegg hatt et par sosiale treff utendørs i vinter. Da med varme klær og god avstand til hverandre.

- Vi trenger et sosialt fristed der musikk, kunst og kultur skapes i samspill med andre. I denne koronatiden mer enn noe annet. Vi håper selvfølgelig på bedre tider i forhold til dette, avslutter Klingberg

Dirigent Per Helge Bergan
Til toppen