Velkommen tilbake til barnehage og skole

Innhold

Nasjonale helsemyndigheter har fastslått at vi er på gult nivå i alle skoler og barnehager i landet.

Selv om Porsgrunn så langt har unngått større utbrudd av koronavirus så må vi fortsette innsatsen for å hindre smitte.

Det betyr at vi må fokusere på en rekke smitteverntiltak for å sikre at alle barn, foresatte og ansatte er trygge.

Vi håper i tillegg at alle bidrar ved å følge råd om avstand og håndvask også utenom skole og barnehage. Aller viktigst er å holde seg hjemme og teste seg hvis man blir syk.

Kan vi klare det? - Klart vi kan!

Barnehagene

Vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et nytt barnehageår!

Oppstarten i barnehagene er preget av pandemien Covid 19 også denne høsten.  Ansatte, foreldre og barn må forholde seg til de smitteverntiltak som til enhver tid gjelder i barnehagen.

Barnehagene er avhengig av et godt foreldresamarbeid for å skape et best mulig trygt og godt miljø for å forebygge smitte i barnehagen.

Åpningstidene i barnehagene er nå i henhold til barnehagenes vedtekter.  Vi anbefaler allikevel foreldrene å tilpasse tiden i barnehagen etter nødvendig behov slik at barn og ansatte kan gjennomføre tiltakene på best mulig måte. Den enkelte barnehage vil gi ytterligere og mer detaljert informasjon.

Alle barnehagene i Porsgrunn vil skape god kvalitet med fokus på barns beste til enhver tid.

Smittevernveileder for barnehager

Skolene

Vi ønsker alle elever velkommen til et nytt skoleår. Vi har fortsatt en pågående pandemi i samfunnet og må forholde oss til de til smitteverntiltak som til enhver tid gjelder for skolene. Nå er vi på gult nivå i trafikklysmodellen.

Det betyr at skoler og SFO skal ha ordinær åpningstid og opplæring, men også ha en rekke tiltak som sterkt hygienefokus, forsterket renhold og kontaktreduserende tiltak. Skolene vil gi ytterligere og mer detaljert informasjon

Alle skolene i Porsgrunn vil ha høyest mulig  kvalitet på opplæringen med fokus på elevenes mestring til enhver tid.

Her er linker til smittevernveiledere:

Smittevernveileder for 1.-7. trinn

Smittevernveileder for ungdomsskole og videregående skole

Smittevernveileder for kulturskoler

Hva betyr gult nivå?

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. Felles for alle nivåene er at ingen skal møte i barnehagen eller skolen hvis de er syke, og alle må sørge for å vaske hendene og ha god hostehygiene.

Modellen er et fleksibelt verktøy og gjør det mulig å planlegge mer langsiktig. Høsten 2020 kan barnehager og skoler planlegge for gult nivå.

Les mer og trafikklys og nivå i saken om de nye veilederne fra Folkehelseinstituttet her

 

Til toppen