Risikovurdering

Innhold

Kommunene utarbeider hver uke en risikovurdering ut fra det lokale smitte- og vaksinasjonsbildet. Statsforvalteren lager så en regional risikovurdering og sender rapport til Helsedirektoratet.

Risikovurderingene og relevant statistikk blir presentert i Korona- og vaksinasjonskart for Vestfold og Telemark.

Korona og vaksinasjonskart for Vestfold og Telemark

Risikovurderinga er blant annet basert på følgende faktorer:

  • nivå og utvikling av smitteforekomst (insidensen),
  • testaktivitet
  • hvilke grupper som er rammet, f.eks kjønn, alder, fødeland, smittested (utenlands eller utenfor kommunen) om smitteveiene er kjent for de fleste tilfellene og om tilfellene er del av kjente utbrudd.

Situasjonsrapportene (epidemiologisk situasjonsrapport) for Porsgrunn kommune: 

Det blir ikke laget slike rapporter etter uke 12.

Uke 12 2022

Uke 11 2022

Uke 10 2022

Uke 9 2022

Uke 8 2022

Uke 7 2022

Uke 6 2022

Uke 5 2022

Uke 4 2022

Uke 3 2022

Uke 2 2022

Uke 1 2022

Uke 52 2021

Til toppen