Vaksineringsgrupper

Innhold

Vi følger prioriteringsrekkefølgen til Folkehelseinstituttet.

Prioriteringsrekkefølgen: 

 1. Beboere i sykehjem FERDIGE
 2. Alder 85 år og eldre FERDIGE
 3. Alder 75-84 år FERDIGE
 4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18¤ og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp FERDIGE 
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under) FERDIGE
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander FERDIGE
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander Fått dose 1
 8. Alder 55-64 år Fått dose 1
 9. Alder 45-54 år Fått dose 1
 10. Alder 18-24 år og 40-44 år Fått dose 1
 11. Alder 25-39 år Fått dose 1

Status settes som «ferdige» når majoriteten av prioriteringsgruppen er fullvaksinert.

Folkehelseinstituttet anser at aldersinndelingen følger alderskohortene per år, dvs at personer som er født i samme år tilbys vaksine samtidig.

Prioritering av helsepersonell parallelt med risikogruppene: Inntil 10 % av tilgjengelige vaksiner i kommunene kan gis til utvalgte grupper av helsepersonell i primærhelsetjenesten. Disse vaksineres parallelt med de ulike prioriteringskategoriene av risikogrupper.

Se vaksinasjon uke for uke her

Risikogrupper

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)*  
 • Downs syndrom*
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre. 

For mer detaljert informasjon om sykdommer/tilstander som kan gi økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19, se: Utdyping av risikogrupper (Fhi)

 

Til toppen