Vaksinasjon uke for uke

Innhold

Status for vaksinering i Porsgrunn

Det er Folkehelseinstituttet som bestemmer når vi får vaksiner, hvor mange vi får og prioriteringsrekkefølgen.

Se prioriteringsgruppene/vaksineringsgrupper her

Nå kan alle innbyggere som er 18 år eller eldre bestille time for vaksinering.

Uke 32: 

2388 skal få Pfizer-vaksinen

Uke 31: 

702 skal få Pfizer-vaksinen

Uke 30:

2676 fikk Pfizer-vaksinen

Uke 29:

2212 fikk Pfizer-vaksinen

Uke 28:

1974 fikk Pfizer-vaksinen

Uke 27:

1644 fikk Pfizer-vaksinen

Uke 26:

2581 fikk Pfizer-vaksinen

Uke 25: 

2586 fikk Pfizer-vaksinen

 • 1992 gikk til dose 1
 • 594 gikk til dose 2

Uke 24: 

2052 har fått Pfizer-vaksinen

 • 1452 gikk til dose 1
 • 600 gikk til dose 2

Uke 23: 

1902 har fått Pfizer-vaksinen

 • 906 doser gikk til dose 1
 • 996 doser gikk til dose 2

Uke 22:

2662 har fått Pfizer-vaksinen

 • 1482 doser gikk til dose 1
 • 1020 doser gikk til dose 2
 • 162 doser ble gitt som dose 2 til de som har fått 1 dose av Astra Zeneca vaksinen

Uke 21: 

1554 har fått Pfizer-vaksinen

Også denne uka gikk vaksinedosene i hovedsak til de som skulle ha dose 2. Legekontorene startet også vaksinering av dose 2 til de som er i risikogruppe 4.

Uke 20:

1020 har fått Pfizer-vaksinen

Gikk i hovedsak de som skulle ha dose 2. Helsepersonell som hadde fått dose 1 med Astra Zeneca vaksinen, fikk også dose 2 med Pfizervaksine. I tillegg vaksinerte vi med dose 1 til de som er i risikogruppe 4. 

Uke 19:

1272 har fått Pfizer-vaksinen

 • 576 gikk til dose 2
 • 120  gikk som dose 2 til helsepersonell som har fått dose 1 med Astra Zeneca vaksinen

Resterende gikk til:

 • Dose 1 til Gruppe 4. Det vil si de som er 65-74 år. De som skal få vaksinen, blir oppringt. Vi holder på med de som er født i 1953.
 • Personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp. 
 • Inntil 10% av dosene til helsepersonell

Uke 18:

1200 har fått Pfizer-vaksinen

Gikk til: 

 • Dose 1 til Gruppe 4. Det vil si de som er 65-74 år. Vi vaksinerte samtidig dose 2 til de som fikk dose 1 for 6 uker siden i gruppe 3.
 • Personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp. 
 • Inntil 20% av dosene til helsepersonell

Uke 17

1380 har fått Pfizer-vaksinen

Gikk til: 

 • Gruppe 4. Det vil si de som er 65-74 år. 
 • Personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp. 
 • Inntil 20% av dosene til helsepersonell

Uke 16

1020 har fått Pfizer-vaksinen

Gikk til: 

 • Gruppe 4. Det vil si de som er 65-74 år. 
 • Personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp. 
 • Inntil 20% av dosene til helsepersonell

Uke 15

1224 har fått Pfizer-vaksinen

Gikk til: 

 • Gruppe 4. Det vil si de som er 65-74 år. 
 • Personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp. a
 • Inntil 20% av dosene til helsepersonell

Uke 14

1020 har fått Pfizer-vaksinen

 • Vi ferdigstilte vaksineringen av dose 1 til gruppe 3. Det vil si de som er 75- 84 år.  Vi rakk  også å starte på gruppe 4, det vil si de som er 65-74 år. Vi begynte med de som er 74 år. 

Uke 13

552 har fått Pfizer-vaksinen.

 • Er i hovedsak gitt som dose 1 i gruppen 75 – 84 år. 

Uke 12

690 har fått Pfizer-vaksinen:

 • Er i hovedsak gitt som dose 1 i gruppen 75-84 år.

Uke 11

384 har fått Pfizer-vaksinen: 

 • Er i hovedsak gitt som dose 1 i gruppen 75-84 år. Noen av dosene er gitt som dose 2 i samme gruppe.

Uke 10

348 har fått Pfizer-vaksinen:

 • Ble gitt til dose 1 og dose 2

200 fikk AstraZeneca-vaksinen:

 • Ble gitt til helsepersonell. Vaksineringen ble satt på vent torsdag ettermiddag. 

Uke 9

540 fikk Pfizer-vaksinen:

 • ble gitt som dose 2 i biblioteket til befolkningen 75+. 

100 fikk AstraZeneca-vaksinen:

 • ble gitt til helsepersonell under 65 år. Vi følger prioriteringslisten fra Folkehelseinstituttet.

Uke 8

546 fikk Pfizer-vaksinen. De gikk til dose 2.

 • 504 doser ble gitt som dose 2 i biblioteket til befolkningen 75+. 
 • Resten ble gitt som dose 2 til pasienter i hjemmesykepleien og beboere på sykehjem.

300 fikk AstraZeneca-vaksinen:

 • De ble gitt til helsepersonell under 65 år etter prioriteringslisten fra Folkehelseinstituttet.

Uke 7

492 fikk Pfizer-vaksinen.. Vi fortsatte med vaksinering dose 2 til pasienter i hjemmetjenesten, beboere på sykehjem. Vi vaksinerte også befolkningen 75+ i Biblioteket og helsepersonell på sykehjem med dose 1.

I tillegg ga vi 100 doser med Astra Zeneca vaksine til helsepersonell under 65 år. Denne uka var det mange ansatte i miljøarbeidertjenesten som ble vaksinert.

Uke 6

649 fikk Pfizer-vaksinen. Disse gikk til pasienter i hjemmesykepleien, beboere i sykehjem og befolkningen i alder 75+. Dette er både dose 1 og  dose 2. 20 prosent gikk til helsepersonell: Ansatte på legekontor, ansatte på korttidsavdelinger på sykehjem og ansatte i miljøarbeidertjenesten

Uke 5

Vaksinerte vi innbyggere som er 85 år og eldre. Vi startet også så smått med de som er 75 år og eldre. Samtidig ble ansatte på legesentre vaksinert. 

Uke 4 og 5

I uke 4 og 5 vaksinerte hjemmesykepleien resterende hjemmeboende tjenestemottakere som ikke kunne komme til biblioteket. Det gjelder også tjenestemottakere i enkelte omsorgsboliger.

Uke 4

Vi startet vaksineringen av innbyggere som er 85 år og eldre i biblioteket. Inntil 20 prosent av de mottatte vaksinedosene ble gitt til helsepersonell etter FHI sine prioriteringskriterier.

Uke 3

Vi startet vaksineringen av sykehjemsbeboere 

Til toppen