Spørsmål om vaksineringen

Innhold

Her kan du finne svarene på vanlige spørsmål om vaksinering

Er det spørsmål du ikke finner svar på her kan du ringe telefon 35 54 78 00

Telefonen er ikke nødvendigvis bemannet med helsepersonell. Spørsmål angående helsemessige forhold, allergi og bruk av legemidler sammen med vaksinering, må derfor rettes til egen fastlege.

Kan jeg ta en ekstra dose for å innfri innreisekrav?

Mange har opplevd å ikke bli ferdige med 3 doser før de ble syke med korona. Gyldigheten til koronasertifikatet kan dermed gå ut. Innbyggere som ønsker det, kan få en ekstra vaksinedose for å oppfylle et innreisekrav, selv om de tilhører gruppene som anses godt beskyttet og dermed ikke anbefales videre vaksinasjon.

Les mer her

Det tilbys ulike vaksiner, kan jeg velge hvilken vaksine jeg vil ha?

Ja, dersom vi har ulike vaksiner tilgjengelig

Hva er anbefalt intervall mellom første og andre dose ?

Du skal få andre dosen 3-12 uker etter den første. Det er viktig at du prøver å ta andre dose til oppsatt tid. Hvis noe uforutsett skulle komme i veien, må du si fra med én gang til vaksinasjonsstedet slik at det kan avtales ny tid.

Dersom vaksiner gis med for kort intervall har ikke immunforsvaret rukket å få nok effekt av den første dosen til at man får ønsket effekt av den andre dosen. Dersom vaksinene blir satt med for kort mellomrom, får du for eksempel ikke et gyldig koronasertifikat.

Anbefalt minimumsintervall mellom dose én og to:

  • BioNTech/Pfizer: 21 dager
  • Moderna: 28 dager
  • Kombinasjon av BioNTech/Pfizer og Moderna: 28 dager

Det er foreløpig ikke etablert noen øvre grense for intervallet mellom koronavaksiner, hverken for barn eller voksne. 

Hva er anbefalt intervall mellom andre og tredje dose?

Intervallet mellom dose to og oppfriskningsdosen må være minst 20 uker. Unntaket er for personer med alvorlig svekket immunforsvar, som vil få tilbud om en tredje dose 4 uker etter andre dose.

Hvorfor ta tredje vaksinedose?

Beskyttelsen koronavaksinen gir svekkes over tid. Ved å ta en oppfriskningsdose, får du mer langvarig beskyttelse. Det kan også gi en bredere beskyttelse, som kan gjøre deg bedre rustet mot nye varianter av viruset.

Gjennomgått koronasykdom gir beskyttelse som tilsvarer én vaksinedose. Rådene om oppfriskningsdoser gjelder dermed uavhengig av om du har

  1. tatt to vaksinedoser tidligere
  2. gjennomgått koronasykdom og tatt én vaksinedose

Får du korona etter at du har tatt to vaksinedoser, skal du være godt beskyttet. Du kan lese mer om hva som gjelder for deg her (fhi.no).

Hvem bør ta oppfriskningsdose?

Tredje vaksinedose er anbefalt for

  • alle i aldersgruppen 45 år og eldre, samt sykehjemsbeboere
  • alle over 18 år som tilhører risikogruppene
  • alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten

Friske personer 18-44 år vil også få tilbud om oppfriskningsdose.

På grunn av den raske spredningen av omikronvarianten av koronaviruset, er det viktig at alle som nå anbefales en tredje dose takker ja til den oppfriskningsdosen de får tilbud om.

Hvordan avlyser du timen?

Dersom du på grunn av sykdom ikke kan møte til avtalt time, kan du ringe 35 54 78 00. Du blir da satt opp på ny time.

De som ikke når oss på telefonen, kan sende en e-post til koronavaksine@porsgrunn.kommune.no

Jeg kommer fra en annen kommune, men er student i Porsgrunn. Kan jeg få vaksine i Porsgrunn?

Ja, det kan du. Ring 35 54 78 00 for å bestille time. Dersom det er dose 2 du skal ta, så må du vente med å ringe til det har gått 4 uker siden du tok dose 1.

Hva koster det?

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Usikker på om du kan ta vaksinen?

Spørsmål angående helsemessige forhold, allergi og bruk av legemidler sammen med vaksinering, må rettes til egen fastlege.

Skal jeg ta vaksine hvis jeg er forkjølet?

Er du forkjølet skal du ikke møte opp til vaksinasjon. Dersom vaksinasjon foregår i hjemmet av hjemmesykepleien, kan du vaksineres på tross av en forkjølelse så lenge du er i fin form, og det er mulig å opprettholde  smittevernrutiner.

Hvis jeg har hatt korona, skal jeg da ta vaksinen?

Selv om du har hatt korona, er det anbefalt at du tar koronavaksine.

Det er ennå ikke klart hvor lenge beskyttelsen av det å ha gjennomgått covid-19 varer.

Det anbefales derfor at personer som tidligere har gjennomgått covid-19 også vaksinerer seg. Men personer som har hatt covid-19 trenger bare én vaksinedose. Det anbefales at vaksinen gis 3 måneder etter at man er blitt frisk av covid-19.  Du kan ikke få vaksinedosen før tre uker etter du tok testen som var positiv. 

Dersom du har hatt covid-19 og blir kalt inn til vaksinasjon, så si ifra på vaksinasjonssenteret så de kan ta hensyn til det i planleggingen.

Hvordan får jeg dokumentasjon på at jeg er vaksinert?

Når du er vaksinert vil vaksinen registreres under Mine vaksiner på helsenorge.no. Her kan du også ta utskrift om du trenger dokumentasjon. 

Hvordan får jeg koronasertifikat?

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest.

Les mer om koronasertifikat og logg inn i sertifikatet ditt her

Hvor melder jeg fra om feil opplysninger? 

Oppdager du feil om vaksinasjon, testresultat eller gjennomgått koronasykdom?

Koronasertifikatet henter informasjonen om vaksiner fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. SYSVAK er et sentralt helseregister som gir oversikt over vaksinasjonsstatus for alle innbyggere i Norge, og over vaksinasjonsdekningen i landet.

Hvis du ikke ser en koronavaksine du har tatt, så har den kanskje ikke blitt registrert, eller det har skjedd en feil med registreringen. Husk at det kan ta noe tid fra en vaksine er satt til den blir registrert i SYSVAK. Inntil 3 uker!

Dersom vaksinen ikke vises kan du ta kontakt på 35 54 78 00, tastevalg 2, slik at vaksinen kan bli registrert, eller feilen korrigert.

Hvordan etterregistrerer jeg koronavaksine tatt utenfor Norge?

Det er nå mulig å få etterregistrert koronavaksiner tatt i utlandet, forutsatt at de er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA. Slik kan du få informasjonen inn i det norske koronasertifikatet.

Les mer her

Er det greit med kombinasjon av Pfizer og Moderna?

Det å kombinere vaksiner gir like god beskyttelse og medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger, enn det å få vaksine fra samme produsent.

FHI: Det går bra å kombinere vaksiner

Hva gjør jeg ved mistanke om bivirkninger?

Kontakt din fastlege hvis du mistenker at vaksinen har gitt bivirkninger.

Bivirkninger er uønskede virkninger av en vaksine. Alle vaksiner kan gi bivirkninger, men alvorlige bivirkninger av vaksiner er sjeldent. Nytten av vaksinen skal være større enn risikoen for alvorlige bivirkninger.

Du kan også selv melde bivirkninger direkte til Legemiddelverket. https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter

AstraZeneca-vaksinen: Når skal lege oppsøkes?

Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en oversikt over hva som er vanlige bivirkninger etter AstraZeneca vaksinasjon og hva vaksinerte bør være oppmerksom på.

Les mer her

Finnes det informasjon på flere ulike språk?

Kort generell informasjon fra Folkehelseinstituttet om vaksine mot koronasykdommen covid-19 finnes på flere ulike språk.

Koronavaksine på 1-2-3 - på ulike språk

Til toppen