Spørsmål om vaksineringen

Innhold

Her kan du finne svarene på vanlige spørsmål om vaksinering

Er det spørsmål du ikke finner svar på her kan du ringe telefon 35 54 78 00

Telefonen er ikke nødvendigvis bemannet med helsepersonell. Spørsmål angående helsemessige forhold, allergi og bruk av legemidler sammen med vaksinering, må derfor rettes til egen fastlege.

Når er det min tur?

Vi jobber oss nedover prioriteringslisten som nasjonale myndigheter har vedtatt Les mer her

Les mer om hvor mye vaksiner vi får hver uke og hvem vi vaksinerer nå her

Vi sender ut SMS til de alderskullene som får lov til å bestille time. Telefonnummer hentes fra Kontakt- og reservasjonsregisteret. Her kan du logge inn for å sjekke hva som er registrert på deg og oppdatere kontaktinformasjonen din

Når skal jeg ta dose 2?

Det blir gitt time til vaksinedose nummer to når du er inne for å få den første dosen. 

  • På de som er yngre enn 65 år, uten underliggende sykdommer, setter vi vaksine nummer 2 etter 9 uker (endret fra 12 uker for de som blir vaksinert fra og med 3. august).
  • På de med underliggende sykdommer, setter vi vaksine nummer 2 etter 6 uker.
  • På helsepersonell setter vi vaksine nummer 2 etter 6 uker.
  • På utenlandsstudenter kan vi sette vaksine nummer 2 etter 3 uker.

Kan jeg utsette vaksinedose 2 på grunn av ferie?

Det er ikke er mulig å utsette en allerede oppsatt time til vaksinasjon. Unntaket er ved sykdom. Man kan spørre om å få  et tidspunkt som passer når man blir satt opp på dose 2, men inntil 15 uker etter dose 1.

Kan jeg få kortere intervall mellom dose 1 og dose 2?

Nå kan alle som har fått vaksinedose 1 for minimum 6 uker siden få fremskyndet dose 2.

Ønsker du å fremskynde dose 2, må du selv ringe koronavaksinasjonstelefonen for å endre timen.

Telefonnummer 35 54 78 00. Velg tastevalg 3. Telefonen er betjent mandag- fredag 08:30-15:00. Om du ikke kommer gjennom med en gang, prøv igjen litt senere!

Fikk du dose 1 for mindre enn 6 uker siden, må du vente med å ringe oss til det har gått 6 uker.

Hvordan avlyser du timen?

Dersom du på grunn av sykdom ikke kan møte til avtalt time, kan du ringe 909 54 956. Du blir da satt opp på ny time

Jeg er student i utlandet. Kan jeg få vaksine nå?

Utenlandsstudenter kan bestille tid til vaksinering på 35 54 78 00. Bekreftelse på studieplass må medbringes på vaksineringen.

Hvorfor har andre kommuner kommet lengre ned på prioriteringslisten enn Porsgrunn?

Det er et spørsmål med flere svar. Noen av årsakene kan være:

  • Antall som takker nei: Jo flere som takker nei til vaksine i en kommune, jo flere yngre rykker fram i køen. Dette kan variere mellom kommuner.
  • Ulikt antall eldre: Befolkningens sammensetning kan variere mellom kommuner.
  • Ulikt smittetrykk: Antallet vaksiner kan fordeles noe ulikt ut fra lokalt smittetrykk.
  • Folk i risikogrupper kan være yngre: Parallelt med årskullgrupper vaksineres personer i risikogrupper – de kan være så unge som 18 år.
  • Bor i én kommune, jobber i en annen: Helsepersonell som vaksineres på jobb, er ikke nødvendigvis bosatt i kommunen de jobber i – men de kan være det. 
  • Regjeringen har besluttet en geografisk omfordeling av vaksiner. 24 kommuner som har hatt høyt smittetrykk over tid får en økning i andel doser frem til alle over 18 år har fått tilbud om vaksine. Porsgrunn er ikke en av disse kommunene.

Alle doser som kommunen mottar blir tatt i bruk, og kommunen tilbyr inntil 10% av de ukentlige dosene til helsepersonell, slik retningslinjer fra FHI tilsier.  

Hva koster det?

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Usikker på om du kan ta vaksinen?

Spørsmål angående helsemessige forhold, allergi og bruk av legemidler sammen med vaksinering, må rettes til egen fastlege..

Skal jeg ta vaksine hvis jeg er forkjølet?

Er du forkjølet skal du ikke møte opp til vaksinasjon. Dersom vaksinasjon foregår i hjemmet av hjemmesykepleien, kan du vaksineres på tross av en forkjølelse så lenge du er i fin form, og det er mulig å opprettholde  smittevernrutiner.

Hvis jeg har hatt korona, skal jeg da ta vaksinen?

Selv om du har hatt korona, er det anbefalt at du tar koronavaksine.

Det er ennå ikke klart hvor lenge beskyttelsen av det å ha gjennomgått covid-19 varer.

Det anbefales derfor at personer som tidligere har gjennomgått covid-19 også vaksinerer seg. Men personer som har hatt covid-19 trenger bare én vaksinedose. Det anbefales at vaksinen gis 3 måneder etter at man er blitt frisk av covid-19.  Du kan ikke få vaksinedosen før tre uker etter du tok testen som var positiv. 

Dersom du har hatt covid-19 og blir kalt inn til vaksinasjon, så si ifra på vaksinasjonssenteret så de kan ta hensyn til det i planleggingen.

Det tilbys ulike vaksiner, kan jeg velge hvilken vaksine jeg vil ha?

Nei, du må ta den vaksinen du får tilbud om.

Kan jeg få Janssen-vaksinen hvis jeg ønsker det?

Janssen-vaksinen er ikke en del av koronavaksinasjonsprogrammet. Men personer som ønsker det, kan bli vurdert av lege for om de kan få den.

For de fleste vil risikoen for alvorlige bivirkninger av Janssen-vaksinen være større enn fordelene, slik situasjonen er nå.

Vaksinen fås kun hos lege. Les mer her

Hvordan får jeg dokumentasjon på at jeg er vaksinert?

Når du er vaksinert vil vaksinen registreres under Mine vaksiner på helsenorge.no. Her kan du også ta utskrift om du trenger dokumentasjon. 

Hvordan får jeg koronasertifikat?

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest.

Les mer om koronasertifikat og logg inn i sertifikatet ditt her

Hvor melder jeg fra om feil opplysninger? 

Oppdager du feil om vaksinasjon, testresultat eller gjennomgått koronasykdom?

Koronasertifikatet henter informasjonen om vaksiner fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. SYSVAK er et sentralt helseregister som gir oversikt over vaksinasjonsstatus for alle innbyggere i Norge, og over vaksinasjonsdekningen i landet.

Hvis du ikke ser en koronavaksine du har tatt, så har den kanskje ikke blitt registrert, eller det har skjedd en feil med registreringen. Husk at det kan ta noe tid fra en vaksine er satt til den blir registrert i SYSVAK. Inntil 3 uker!

Dersom vaksinen ikke vises kan du ta kontakt på 35 54 78 00, tastevalg 3, slik at vaksinen kan bli registrert, eller feilen korrigert.

Hvordan etterregistrerer jeg koronavaksine tatt utenfor Norge?

Det er nå mulig å få etterregistrert koronavaksiner tatt i utlandet, forutsatt at de er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA. Slik kan du få informasjonen inn i det norske koronasertifikatet.

Les mer her

Hva gjør jeg ved mistanke om bivirkninger?

Kontakt din fastlege hvis du mistenker at vaksinen har gitt bivirkninger.

Bivirkninger er uønskede virkninger av en vaksine. Alle vaksiner kan gi bivirkninger, men alvorlige bivirkninger av vaksiner er sjeldent. Nytten av vaksinen skal være større enn risikoen for alvorlige bivirkninger.

Du kan også selv melde bivirkninger direkte til Legemiddelverket. https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter

AstraZeneca-vaksinen: Når skal lege oppsøkes?

Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en oversikt over hva som er vanlige bivirkninger etter AstraZeneca vaksinasjon og hva vaksinerte bør være oppmerksom på.

Les mer her

Når skal AstraZeneca-vaksinert helsepersonell få 2. dose?

Det er bestemt at helsearbeidere som er AstraZeneca-vaksinerte får tilbud om mRNA-vaksine som dose 2. I Porsgrunn blir det Pfizer-vaksinen. De blir kontaktet.

Finnes det informasjon på flere ulike språk?

Kort generell informasjon fra Folkehelseinstituttet om vaksine mot koronasykdommen covid-19 finnes på flere ulike språk.

Koronavaksine på 1-2-3 - på ulike språk

Til toppen