Oppfriskningsdose (4. dose)

Innhold

4. dose er aktuelt for personer over 80 år og personer med alvorlig svekket immunforsvar

For personer over 80 år

Tilbud om vaksine til personer 80 år og eldre ikke er en generell anbefaling, men en mulighet for den enkelte. Kommunen vil derfor ikke kalle inn til vaksinasjon. Den enkelte må bestille time selv.

Se hvordan du bestiller time her

Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose. En ny dose nå vil ikke nødvendigvis utelukke et behov for ytterligere oppfriskningsdose til høsten når smitten forventes å øke.

Dersom du har fått 3 doser og har gjennomgått koronasykdom etter dette, trenger du ikke ny oppfriskningsdose.

For personer med alvorlig svekket immunforsvar

Anbefalt intervall mellom grunnvaksinasjon (3 doser) og oppfriskningsdose (4. dose) minimum 3 måneder.

Det er i hovedsak to grupper med pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som er anbefalt 3 doser i sin grunnvaksinasjonsserie og som nå i tillegg anbefales en oppfriskningsdose:

Gruppe 1 

  • Organtransplanterte '
  • Benmargstransplanterte de siste 2 årene
  • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
  • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
  • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Gruppe 2

  • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak. Dette er pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene
  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling som av ansvarlig legespesialist er vurdert til å ha svært nedsatt immunforsvar
  • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.

Det er ikke nødvendig med en ny vurdering av fastlege/spesialist for å få tilbud om oppfriskningsdose for denne gruppen. Pasientene kan bruke samme dokumentasjon som sist og vise frem dokumentasjon i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept/e-resept eller medikament-forpakning hvor pasientens navn kommer frem.

 

 

Til toppen