Oppfriskningsdose (3. dose)

Innhold

Beskyttelsen etter fullvaksinering med koronavaksine kan svekkes over tid. Vi gir 3. vaksinedose til alle som er 18 år eller eldre

3. vaksinedose kan gis tidligst 20 uker etter at man har fått 2. dose

Det må gå 1 uke mellom vaksinering av influensavaksine og koronavaksine

Se hvordan du bestiller time her 

Oppfriskingsdose for de med 2 doser + infeksjon

Folkehelseinstituttet anser at påvist covid-19 hos grunnvaksinerte <65 år mer enn 3 uker etter dose 2, medisinsk sett kan erstatte behovet for oppfriskningsdose. For aldersgruppen 65 år og eldre anbefales oppfriskningsdose dersom covid-19 påvises før det har gått 3 md fra dose 2.

EU har imidlertid besluttet at påvist covid-19 hos grunnvaksinerte ikke sidestilles med oppfriskningsdose i vaksinedelen av koronasertifikatet. Påvist covid-19 gir imidlertid gyldig sertifikat basert på gjennomgått sykdom i perioden 11-180 dager etter positiv test. Covid-19-forskriften gir også lettelser rundt smittekarantene for personer i Norge begrenset inntil 3 måneder etter gjennomgått infeksjon, og i tillegg til de som har fått oppfriskningsdose for minimum 1 uke siden.

Folkehelseinstituttet har derfor åpnet for at enkelte som ønsker oppfriskningsdose til tross for gjennomgått infeksjon etter dose 2 kan få det. Vaksine skal ikke gis før 3-4 uker etter infeksjon, og anbefales ikke før det har gått 3 måneder.

 

Til toppen