Fastlegene sin rolle

Innhold

Kommunen har bedt fastlegene lage oversikt over sine pasienter som er i risikogrupper (definert av Folkehelseinstituttet).

Fastlegene har laget oversikter over sine pasienter mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp, utfra hvem Folkehelseinstituttets definerer er i medisinsk risikogruppe. Dette gjelder de som er i gruppe 4, 5, 6 og 7.

Risikopasienter og pasienter med underliggende sykdommer som har fastlege på Heistad legekontor og Friisebrygga legesenter har fått tilbud av kommunen om vaksinering på Beha. Dette skyldes kapasitetsutfordringer ved disse legekontorene. De dette gjelder vil bli ringt til og trenger ikke selv ta kontakt. Du slipper tidligst inn til vaksinering i Beha-kvartalet 5 minutter før du har time. Det skyldes at vi ikke kan ha for mange inne i lokalet samtidig. 

Er du definert som risikopasient, blir du kontaktet av fastlegen for vaksinering. Har du fastlege i Porsgrunn, men bor i en annen kommune, vil du komme med på listene til Porsgrunn og få vaksine her. Kommunen og fastlegene samarbeider om dette, og ingen skal bli glemt. 

Se prioriteringsrekkefølgen og oversikt over hva som regnes som risikopasienter /(fhi.no) her

Til toppen