Alder 12-15 år

Innhold

Vaksinetilbud til aldersgruppen 12-15 år

Samtykke kreves
Det kreves skriftlig samtykke fra begge foreldre/foresatte.

Samtykkeskjema som lastes ned, skrives under og medbringes til vaksinesenteret

Dose 2
FHI anbefaler at ungdommer i aldersgruppen 12-15 år kan få tilbud om dose to. Det er likevel ikke en generell anbefaling om å ta vaksine da den største nytten allerede foreligger med første dose og dose to kan gi noe økt risiko for hjertemuskelbetennelse. Per i dag har vi også begrenset kunnskap om andre sjeldne bivirkninger. Det vil likevel være et tilbud til dem som ønsker det.

2. dose kan tas 8-12 uker etter 1. dose. Skriftlig samtykke fra begge foreldre/foresatte må også medbringes ved dose 2.

Bestill time

Se hvordan du bestiller time her

Vaksineringen foregår på vaksinesenteret i BEHA-kvartalet. 

Til toppen