Koronavaksine

Innhold

Kommunen har startet med vaksinering. Informasjon om arbeidet vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon

Alle som får tilbud om vaksinen, blir kontaktet etter hvert som det er deres tur

Du vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.

Du blir ringt opp for avtale om time. Tar du ikke telefonen, så sender vi SMS.

Vi sender ut SMS med påminnelse dagen før timen.

Hva koster det?

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Hvem kan få koronavaksine?

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen laget en prioriteringsliste. 

Se listen over prioriterte grupper på Folkehelseinstituttets nettsider

Gjennomføring av vaksinering

Vaksinasjon er frivillig. Det er Porsgrunn kommune som har ansvaret for vaksinering av sine innbyggere. Hovedsakelig vil vaksineringen skje på Porsgrunn bibliotek. Det gjelder ikke beboere på sykehjem og enkelte mottakere av hjemmesykepleie. De som får vaksine fra hjemmesykepleien er nå kontaktet.

Alle som har fått time må ta med legitimasjon med bilde. Du får vaksinasjonsbevis når du er ferdig vaksinert.

Det er Folkehelseinstituttet som bestemmer når vi får vaksiner, hvor mange vi får og prioriteringsrekkefølgen.  

  • I Porsgrunn har alle sykehjemsbeboere, som har ønsket vaksine, fått dose 1. Dose 2 er planlagt.
  • I uke 3 og 4 vaksinerer hjemmesykepleien hjemmeboende tjenestemottakere som ikke kan komme til biblioteket. Det gjelder også tjenestemottakere i enkelte omsorgsboliger.
  • I uke 4 starter vi vaksineringen av innbyggere som er 85 år og eldre i biblioteket. Inntil 20 prosent av de mottatte vaksinedosene gis til helsepersonell etter FHI sine prioriteringskriterier. Alle som får vaksine i uke 4 er oppringt for time.
  • I uke 5 fortsetter vi vaksineringen av innbyggere som er 85 år og eldre i biblioteket. Alle blir ringt til.

Fastlegene sin rolle

Kommunen har bedt fastlegene lage oversikt over sine pasienter som er i risikogrupper (definert av Folkehelseinstituttet). Er du i risikogruppe, blir du kontaktet av fastlege eller kommunen for vaksinering. Kommunen og fastlegene samarbeider om dette, og ingen skal bli glemt. 

Kommunen vaksinerer alle over 65 år. 

Spørsmål om vaksineringen

Har du spørsmål om vaksineringen, kan du ringe telefon 35 54 78 00

Telefonen er ikke nødvendigvis bemannet med helsepersonell. Spørsmål angående helsemessige forhold og bruk av legemidler sammen med vaksinering, må derfor rettes til egen fastlege.

Antall vaksinerte

Alle som blir vaksinert blir meldt inn i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. Når du er vaksinert vil vaksinen registreres under Mine vaksiner på på helsenorge.no. Her kan du også ta utskrift om du trenger dokumentasjon. 

Vaksinasjonstall kan du finne her 

Vaksinasjonstallene blir oppdatert på lenken over ukedager cirka kl 13. Det kan være noe forsinkelser i registrering av vaksinasjon til SYSVAK. Tallene kan derfor endre seg noe over tid. 

Mer informasjon om koronavaksine 

Folkehelseinstituttets nettside med informasjon til befolkningen 

Til toppen