Koronasmittede i Porsgrunn

Innhold

Til sammen har 39 personer som er bostedsregistrerte i Porsgrunn kommune, så langt fått påvist koronasmitte. På denne siden gir kommunen oppdateringen av hvordan koronasmitten utvikler seg blant kommunens innbyggere.

 • 15. oktober kl. 17:50
  En person fra Porsgrunn har testet positivt på koronavirus. Personen har blitt smittet i et annet fylke. Kommuneoverlegen informerer om at nærkontakter allerede er i karantene så det er ikke risiko for at det er videre spredning i Porsgrunn fra denne episoden, men vi venter på ytterligere prøvesvar.

 • 14. oktober kl. 14:45
  En person fra Porsgrunn har i dag testet positivt for koronavirus etter reise i utlandet. Personen har vært i karantene etter hjemkomst, og det er derfor ikke smitterisiko for andre i Porsgrunn knyttet til dette tilfellet.
 • 13. oktober kl. 21:00
  To nye positive prøver på koronavirus i kveld. På grunn av karantene innebærer ingen av disse risiko for videre spredning.

  Det er en ny positiv prøve på koronavirus i klyngen NEL/Stridsklev. 

  Det er også en ny positiv prøve i kveld knyttet til klyngen Oslo/Hovenga. Dette er den fjerde positive prøven fra denne klyngen.

  Alle de tre personene som testet positivt i dag har allerede vært lenge i karantene, og det er derfor fortsatt god kontroll på klyngene, og ingen nye nærkontakter.

  Vi vil takke alle som bidrar til å stoppe smitte ved å være i karantene. Vi vil også minne på smittevern generelt og de nye anbefalingene knyttet til Oslo-området spesielt.

 • 13. oktober kl. 15:15
  Det er en ny positiv prøve på koronavirus i klyngen NEL/Stridsklev. Dette er den 12. positive prøven fra denne klyngen i Porsgrunn. Personen det gjelder har allerede vært lenge i karantene, og det er derfor fortsatt god kontroll på klyngen. Det er ingen nye nærkontakter.

  Vi vil takke alle som bidrar til å stoppe smitte ved å være i karantene. Vi vil også minne på smittevern generelt og de nye anbefalingene knyttet til Oslo-området spesielt.

  kl. 15.15
 • 10. oktober kl. 16.30
  Det er påvist en ny smittet med koronavirus knyttet til «klyngen» Oslo/Hovenga/Borge. Personen har allerede vært en tid i karantene og det er ingen nye som må i karantene. Dette påvirker derfor ikke planene for åpning av skoler og barnehage.

  Vi vil takke alle som bidrar til å stoppe spredningen gjennom å være i karantene. Det er fortsatt viktig for innbyggere å holde avstand, vaske hender og å tenke seg om før reiser og arrangementer.

 • 9.oktober kl. 15:30
  En person fra Porsgrunn er smittet med koronavirus på utenlandsreise. Vedkommende var i karantene etter reisen, og følges opp på vanlig måte av kommuneoverlegen.
 • 8. oktober kl. 18:30
  Det er oppdaget ytterligere en ny smittet med koronavirus knyttet til «klyngen» NEL/Stridsklev. Det er ikke behov for varsling av nye nærkontakter for dette tilfellet. Øvrige svar i dag var negative - det vil si ingen påvist smitte.

  Vi begynner nå å få kontroll på utbruddet, men vi avventer en del svar på prøve nummer to som aktuelle nærkontakter skal ha mot slutten av karantenetiden.

  Det er fortsatt grunn til å vise varsomhet, og vi oppfordrer innbyggerne til å være nøye med avstand, håndvask og tenke i gjennom reising og hvor mange man er sammen med. Hvis man får symptomer på koronavirus så må man holde seg hjemme og kontakte kommunen for en test.

  Det blir gitt en orientering om status og videre tiltak i et pressemøte i Porsgrunn rådhus i morgen fredag kl. 12.00

 • 7. oktober kl. 18:00
  En ny smittet, men ikke flere i karantene.

  Det er oppdaget en ny smittet med koronavirus knyttet til «klyngen» NEL/Stridsklev. Dette er en person som allerede er i karantene, og det er ikke noen nye nærkontakter. Øvrige svar i dag var negative. Vi får flere prøvesvar i morgen.

 • 6. oktober kl. 21:00
  Smittesporing viser at de to som har testet positivt i dag, har nærkontakter både på Borge skole og i Hovenga barnehage. Den ene smittede er elev ved skolen.  Smitten har ikke sammenheng med klyngen relatert til NEL, Stridsklev etc.
  Rundt 70 nye er i karantene. Barnehage og skole informerer de det gjelder hos sine virksomheter. Andre nærkontakter får beskjed av smittesporingsteamet. De som skal testes blir oppringt. Hovenga barnehage blir stengt inntil videre. Borge skole har høstferie.

  Beredskapsledelsen skal ha møte i morgen onsdag formiddag og drøfte videre tiltak.

 • 6. oktober kl. 18:30
  Et nytt tilfelle til i dag. Det er en nærkontakt til personen som ble bekreftet positiv tidligere i dag etter smitte i Oslo.
 • 6. oktober kl. 15:00
  En person fra Porsgrunn er smittet med koronavirus i Oslo.
  Dette har ikke sammenheng med det lokale utbruddet "klyngen" i Porsgrunn.
 • 5. oktober
  En elev ved 10. trinn ved Stridsklev ungdomsskole har testet positivt på koronavirus. Nærkontakter får beskjed og blir satt i 10 dagers karantene og skal testes. Karantenen gjelder fra 2. oktober.
  Smittekilde er en del av smitteklyngen som vi for tiden har i Porsgrunn. Vårt smittesporingsteam jobber intensivt med å kartlegge nærkontakter for å hindre videre spredning.
 • 2. oktober
  I ettermiddag ble det påvist koronasmitte hos fem nye personer Det er kjente smittekilder, men personene har mange nærkontakter. Nærkontakter blir kontaktet og fulgt opp blant annet med karantene.
  Det har de siste dagene vært påvist tilfeller av koronavirus i vårt område. En del av disse er et lokalt utbrudd eller såkalt «klynge».
 • 1. oktober
  Det er oppdaget en ny smittet med koronavirus i Porsgrunn. Vedkommende er en nærkontakt av en annen smittet. Dette er smittet nummer 20 fra vår kommune siden pandemien startet
 • 30. september
  Nytt smittetilfelle i Porsgrunn. Personen er en nærkontakt til en tidligere meldt smittet person.
 • 29. september
  To personer har testet positivt på covid-19. Begge er nærkontakter til en tidligere bekreftet smittet person.
 • 28. september
  Porsgrunn har fått et nytt smittetilfelle med koronavirus. Personen er smittet i et annet fylke.
 • 23. september
  Porsgrunn har fått et nytt smittetilfelle. Personen er smittet i et annet fylke.
 • 9. september
  Nytt tilfelle av koronasmitte. En person fra Porsgrunn er smittet etter reise i «rødt land»
Til toppen