Bruk av selvtest/hurtigtest

Innhold

Her er en forklaring på hvordan man skal ta en hurtigtest på korona selv.

Praktisk informasjon

Testen er ikke smertefull. Prøven tar du selv fra nesen.

Resultatene fra testen er klare 15–20 minutter etter at prøven er tatt.

Bruksanvisning

Det er viktig at du følger fremgangsmåten nøye, slik at du får riktig resultat på testen. Les gjennom hele fremgangsmåten før du starter testen. 

 1. Utstyret du har fått utdelt skal ligge i romtemperatur i 15 minutter før bruk. I tillegg trenger du en egnet søppelpose og en klokke/mobil med varsling.
 2. Vask og sprit hendene godt før du starter.
 3. Legg utstyret på et tørt, rent og jevnt underlag. Pakken består av følgende: Testkasset, prøveglass, tørkemiddelpakke, prøvetakningspensel. 
 4. Åpne pakningen og ta ut testkassetten. Ikke berør bunnen på prøveglasset (rundt felt) og testfeltet (firkantet felt) på kassetten. Kontroller at kassetten ikke er skadet og legg den på et tørt og rent underlag. Sjekk at kulene i tørkemiddelet viser gul farge. Dersom fargen på kulene er endret fra gul til grønn er testkassetten ugyldig og skal kastes. Du må da be om nytt utstyr.
 5. Fjern folien fra røret med væske og plasser røret stående i f.eks. en liten kopp. Pass på at væsken ikke tømmes ut.
 6. Åpne pakningen med den sterile prøvetakingspenselen. Ikke berør vattdelen på penselen.
 7. Ta prøven fra begge nesebor.  Samme prøvetakingspensel skal benyttes i begge nesebor.
 8. Se litt oppover og før penselen rolig ca. 2 cm rett inn i nesen. Roter penselen 4 ganger (bruk ca. 15 sekunder), før den trekkes rolig ut. Gjenta i motsatt nesebor.
 9. Sett prøvetakingspenselen direkte i røret med væske, med vattdelen ned. Klem nederst på røret samtidig som penselen roteres minst 10 ganger. Press ut væsken fra penselen ved å trykke sammen røret, mens penselen samtidig roteres og trekkes opp og ut. Kast penselen i søppelposen.
 10. Trykk korken med dråpeteller, hardt og godt ned på røret.
 11. Snu røret, med korken ned, og drypp 4 dråper prøvemateriale til testkassettens prøvebrønn (rundt felt).
 12. Bruk klokke med varsling, gjerne på mobiltelefonen, og sett tiden til 15 minutter. Testkassetten skal nå ligge i ro i 15 minutter før avlesning.
 13. Samle alt brukt testutstyr i søppelposen, når testkassetten er avlest. Knyt posen godt igjen og kast den i vanlig søppel.
 14. Vask hendene og underlaget du har brukt.

Bruksanvisningen som en pdf

Avlesning av resultat 

Resultatet vises som fargende linjer i testfeltet (firkantet felt). Sørg for godt lys under avlesning. 

 • Positiv test: To fargede linjer vises. En linje i kontrollområdet (C) og en linje i testområdet (T). Enhver fargenyanse i testområdet skal vurderes som positiv.
 • Negativ test: Kun en farget linje i kontrollområdet (C) vises.
 • Ugyldig test: Ingen farget linje i kontrollområdet (C) vises. Testen må i slike tilfeller gjentas med ny prøve og ny testkassett.

Hva gjør jeg om testen er positiv?

Vi ønsker at Porsgrunns innbyggere selv legger inn svar på positive selvtester. Registreringen legges rett inn i kommunens smittesporingsløsning

Meld fra om positiv hurtigtest her

Alle har plikt til å isolere seg ved positiv selvtest. 

Noen må også bestille time til test ved testsenteret, for å sjekke om resultatet av hurtigtesten er riktig.

Se de nye reglene for hvem som bør ta bekreftende test her 

Her leser du om hvordan du bestiller time

Må jeg gjøre noe om testen er negativ?

Selv om svaret er negativt er ikke dette en garanti for at du ikke har smitte og du må fortsatt følge gjeldende smittevernregler.

Spørsmål?

Spørsmål kan rettes til korona- og vaksinetelefonen: 35 54 78 00 mandag til fredag (hverdager) kl. 8-15.

Instruksjonsfilmer på andre språk

Stigeråsen skole i Skien har laget instruksjonsfilmer på andre språk. Filmene kan dere se her:

Tigrinja

Spansk

Somali

Kurdisk

Arabisk

Til toppen