Bestill koronatest

Innhold

Bestill time til testing på telefon 35 54 78 00. Har du fastlege på Herøya eller Heistad legesenter, ta kontakt med dem for test.

Det er viktig at du ringer på forhånd og ikke bare møter opp. 

Timebestilling for testing

Har du fastlege på Herøya eller Heistad legesenter, ta kontakt med dem for test.

Andre kan ringe:

35 54 78 00  

Telefonen er betjent mandag til fredag (hverdager) kl. 8-15.

Tips: Det er størst trafikk på telefonen mellom kl. 8-9. Det er dermed lettere å komme gjennom på telefonen senere på dagen.

De som svarer på timebestillingstelefonen er ikke helsepersonell. Dersom du har spørsmål, må du kontakte fastlegen din eller ringe Folkehelseinstituttets koronainformasjon på 815 55 015

Dersom du føler deg veldig syk, skal du kontakte fastlegen eller eventuelt legevakt på telefon 116 117.

Vi tester kun Porsgrunns innbyggere. 

Usikker på om du skal teste deg?

Helsedirektoratet gir følgende anbefalinger om hvem som bør teste seg:

  • Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19

  • Alle som kan ha blitt smittet med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land med høy forekomst de siste 10 dagene

Du kan også ha nytte av tjenesten Koronasjekk.no

Du kan også ringe Folkehelseinstituttets koronainformasjon på 815 55 015

helsenorge.no finner du også mye relevant informasjon

Testing av barn

Alvorlig covid-19-sykdom er svært sjelden hos barn. Barn under 10 år med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon kan se an symptomene hjemme et par dager før testing. Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes.

Selve Koronatesten kan være ganske ubehagelig og en utfordrende opplevelse for barn. Vi ønsker derfor å teste barn kun der legen vurderer dette som et nødvendig tiltak.

Pris

Testen er gratis, selv om en ikke har symptomer. 

Testing før utenlandsreise

Utenriksdepartementet (UD) fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig.

Porsgrunn kommune kan ikke tilby attest for innreise til andre land. Hos oss får du kun svarene på Helsenorge, her står det dato, men ikke klokkeslett for når testen ble tatt.

Testsenteret er åpnet fra mandag til fredag 8.30 til 14.30. Porsgrunn legevakt tar ikke tester for Utenlandsreisende.

Test til utenlandsreiser/koronasertifikat er gratis.

Testkriterier for koronavirus vil bli prioritert. Porsgrunn kommune vurderer fortløpende om vi har kapasitet til å tilby test til utenlandsreiser/koronasertifikat.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/testkriterier/

Svartid på testen er fra 1 til 3 dager.

Dersom du trenger en attest utover den du får på Helsenorge må du henvende deg til en privat aktør som har testtilbud, eks: https://e2helse.no/covid-19-test/ eller https://dropin-legene.no/hurtigtest-covid-19/

Slik gjøres testen

Testen gjøres ved at det hentes ut prøvemateriale fra hals og nese. En liten prøvetakingspinne føres inn og skrapes mot slimhinnene for å få med seg noen celler der viruset lever. Deretter puttes pinnen i et glass med medium som gjør at viruset overlever transporten til laboratoriet.

Prøvene blir sendt til analyse

Alle som testes bør holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger OG de er blitt symptomfrie.

Prøvesvar

Det tar 1-3 virkedager før prøvesvaret er klart.

Prøvesvar vises på Helsenorge.no så snart prøven er analysert og besvart. Du må logge deg på med for eksempel bank-ID. 

Slik får du raskt tilgang egne prøvesvar som er viktig for at du på egenhånd kan treffe de nødvendige smitteverntiltak så tidlig som mulig.

Resultatet av prøvesvaret kan skrives på ulike måter:

  • «Negativt» eller «ikke påvist» i resultatfeltet betyr at det ikke er funnet virus i prøven.
  • «Positivt» eller «påvist» i resultatfeltet betyr at det er funnet virus i prøven, og at du er smittet.

Andre resultater kan være «inkonklusiv» eller «ØD». Det betyr at prøven ikke kan tolkes, og du må trolig ta prøven på nytt. Har du spørsmål om prøvesvaret kan du kontakte fastlegen din.

De som tester positivt blir kontaktet av kommuneoverlegen og smittesporing blir iverksatt.

Testlokaler

For de som ikke har fastlege på Herøya eller Heistad legesenter, foregår selve prøvetakingen foregår i egne lokaler ved St. Hansåsen lokalmedisinske senter. Vi tester alle hverdager.

Jønholt Terrasse 30, 3922 Porsgrunn (følg skilting)

Testlokalene finner du på St. Hansåsen lokalmedisinske senter - ikke i på sykehuset
Til toppen